Denk mee over duurzaam logistiek concept voor de wijk Merwede in Utrecht

Het eigenarencollectief Merwede nodigt marktpartijen uit deel te nemen aan een marktconsultatie over de condities voor en de wijze van uitvoering van een ambitieus, innovatief en duurzaam logistiek concept voor de wijk Merwede in Utrecht.

De marktconsultatie voor de nieuwe stadswijk Merwede is bedoeld om marktpartijen te betrekken bij de planvorming van het logistieke concept in de wijk.

Er is de afgelopen jaren nagedacht over hoe de logistiek voor pakketjes, boodschappen en serviceverlening in Merwede in de toekomst functioneert. De eigenaren willen nu ook van marktpartijen weten hoe zij aankijken tegen dit logistieke concept en hoe een mogelijke rol voor henzelf hierin eruit kan zien. De eigenaren willen weten:

  • welke markt er is om (onderdelen van) het logistieke concept te ontwikkelen en te exploiteren;
  • onder welke randvoorwaarden en condities (onderdelen van) het logistieke concept succesvol zal zijn;
  • welke voor- en nadelen er zijn bij het combineren van verschillende onderdelen van het logistieke concept;
  • of de vraag aan de markt begrepen wordt.

 

Voor het logistieke concept in Merwede voorzien de eigenaren in de basis drie werkpakketten, die nodig zijn om vanaf de oplevering van de eerste woningen bewoners en bedrijven te voorzien in hun logistieke behoefte: pakketwanden, servicewinkels en het aanbod van lichte elektrische voertuigen.

De geschetste werkpakketten vormen de basis van het logistieke concept in Merwede. Er zijn echter enkele aanpalende functies, die door ze te combineren met één of meerdere werkpakketten, voor synergie kunnen zorgen. Specifiek denken ze hierbij aan de sturing van mobiliteit en logistieke stromen in het gebied met het faciliteren van de uitvoering en handhaving van de spelregels voor de gebiedstoegang. Dit kan opgeknipt worden in twee delen: toegangsregulering binnen de hubs en toegangsregulering in de openbare ruimte.

De marktconsultatie is primair bedoeld om informatie op te halen en in gesprek te gaan over hoe en wanneer ze deze werkpakketten in de komende twee jaar het beste in de markt kunnen zetten.

Bron: gemeente Utrecht

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW