Betrokken Amsterdammers laten zich echt niet de mond snoeren

De gemeenteraad wil de werkdruk verminderen. Een nieuwe maatregel is een inspreekbeperking. Per direct mogen betrokken ondernemers, organisaties en bewoners nog maar een keer per zes maanden inspreken bij de gemeenteraad. Ook het aantal insprekers per vergadering wordt aan banden gelegd. De meeste partijen in de raad staan achter deze plannen, blijkt.

Eerder werd al besloten om antwoorden op raadsadressen niet meer openbaar te maken. Met als gevolg dat die raadsadressen steevast niet meer worden beantwoord. De betrokken Amsterdammer krijgt steeds minder invloed op dit bestuur.

Betrokken Amsterdammers

Het is kortzichtig beleid. Betrokken Amsterdammers weten steeds beter hun weg te vinden. Ze kennen juridisch hun positie en middelen en weten via bezwaarprocedures, de rechter en referenda hun gelijk te krijgen. Ze hebben een goed netwerk binnen de gemeenteraad en bij de ambtenaren. Ze organiseren publiciteit in de media en lawaai op straat. Ze bouwen met hun leden en sympathisanten een actieve community op. En, niet in de laatste plaats, werken vanuit een heldere missie en visie over de toekomst van de stad.

Cultuuromslag?

Burgemeester Halsema presenteerde eerder de notitie “Vertrouwen begint bij de overheid” en spreekt over een langdurige cultuuromslag die nodig is. Stadsdenker Zef Hemel verwoordde het mooi in Parool: “De overheid gaat ervan uit dat de burger altijd overal tegen is, maar dat roept ze over zichzelf af. Het overgrote deel van de inwoners heeft positieve ideeën over hoe hun wijk of buurt eruit moet zien. Maar dan moet je wel beginnen met naar ze te luisteren en ze niet confronteren met een plan waar ze alleen maar voor of tegen kunnen zijn.” Dat rijmt niet met de inspreekbeperking.

De keuze is aan het college

De inspreekbeperking gaat natuurlijk niet bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de Amsterdamse politiek. Wat ik wel weet is dat betrokken Amsterdammers zch echt niet de mond laten snoeren. Die weten echt wel hun weg te vinden.

De keuze is aan het college. Wil je dat betrokken Amsterdammers meedenken en adviseren, wil je oprecht met ze samenwerken, met ze investeren in de toekomst of enkel informeren? Of, zoals steeds vaker gebeurt… helemaal niets doen.

Update 11 mei 2023: het Presidium heeft het voorstel terug getrokken. Ze hadden de kritiek niet verwacht. Nu maar afwachten op een nieuw voorstel.

Update 1 juni 2023: het nieuwe voorstel is er. Bij het inspreken in de commissies de volgende volgorde te bepalen: indien zich meer insprekers aanmelden dan dat er plek is, worden de beschikbare plekken toegekend op basis van hoe vaak een inspreker in de afgelopen zes maanden heeft ingesproken, waarbij de insprekers die het minst vaak hebben ingesproken voorrang hebben.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW