Gaan autofabrikanten en leasemaatschappijen zelf auto’s recyclen?

Gaan autofabrikanten en leasemaatschappijen zelf auto’s recyclen? Auto Recycling Nederland (ARN) heeft drie toekomstscenario’s laten uitwerken door Futureconsult, waarbij de vraag centraal stond: blijft de Conventional Car dominant, wordt het de Connected Car of zelfs de Circular Car?

De Connected Car is een scenario waarin het gebruik van data voor gebruik en onderhoud centraal staan. Bij het scenario Circular Car is een auto zo ontworpen en gemaakt dat hij volledig gerecycled kan worden en alle materialen hergebruikt kunnen worden.

De uitkomsten

Het onderzoek leverde zes uitkomsten op:

1. Elektrisch rijden

55 procent van de consumenten verwacht vóór 2035 elektrisch te rijden, 20 procent verwacht nooit elektrisch te gaan rijden.

2. Grondstoffen: groot tekort

Terwijl experts zeer bezorgd zeggen te zijn over de beschikbaarheid van grondstoffen, zijn consumenten dat vrijwel niet. Maar liefst 90 procent van de experts verwacht dat er in Europa een permanent tekort ontstaat.

3. Materiaalhergebruik verplicht

Vrijwel alle experts verwachten binnen vijftien jaar regelgeving die materiaalhergebruik verplicht stelt. Bij de consumenten is dat slechts de helft. Ook verwacht 75 procent van de experts dat hergebruik van materialen en accu’s binnen tien jaar noodzakelijk is. Experts zien nieuwe circulaire businessmodellen en blockchain-technologie voor het taggen van materialen voor eenvoudiger hergebruik. De overgrote meerderheid van experts én consumenten verwacht dat alle onderdelen van auto’s vóór 2041 worden hergebruikt. Van de experts denkt 40% zelfs dat dat al voor 2031 kan.

4. Snel training en bijscholing nodig

De experts verwachten dat medewerkers van de demontagebranche binnen vijf jaar flink moeten bijscholen op nieuwe technieken, materialen en werkprocessen in demontage. De sector heeft meer kennis nodig van moderne technieken voor het demonteren en recyclen van accu’s.

5. Design for recycling zet door

Experts zijn optimistisch over ‘design for recycling’: 40 procent verwacht dat 16 procent van alle nieuwe auto’s vóór 2031 ‘designed for recycling’ zijn en dat die trend daarna doorzet. Een derde van de experts denkt dat de volledig circulaire auto er overigens nooit gaat komen. Circulaire auto’s zijn er nog niet, maar naarmate auto’s steeds meer gerecycled materiaal moeten bevatten ontwikkelt deze markt zich. De opkomst van meer elektronica zal wel leiden tot extra hoeveelheden complex afval. Daarvoor zijn straks aanpassingen nodig bij demontage en recycling.

6. Gebruikte onderdelen net zo duur als nieuw?

De acceptatie van hergebruik van refurbished onderdelen groeit. Een vijfde van de consumenten wil bij reparatie kunnen kiezen voor gebruikte, originele onderdelen in plaats van nieuwe. Opvallend is dat de waarde van gebruikte onderdelen stijgt.

Toekomst

De meerderheid van de respondenten verwacht dat de demontagemarkt flink verandert. Zo verwacht 75% van de experts dat autofabrikanten en leasemaatschappijen voor 2041 zelf auto’s gaan recyclen. Digitalisering en big data nemen een grote vlucht, in de voertuig­en zelf én ook bij het taggen, vervangen en recyclen van onderdelen en materialen. In een circulaire economie zullen fabrikanten de hele keten van grondstof tot eindproduct en van eindproduct tot grondstof in eigen hand willen houden. Zo houden ze controle op de kwaliteit en leveringszekerheid van onderdelen.

ARN directeur Paul Dietz zegt over het onderzoek: “Het is goed om de ontwikkelingen op de voet te volgen en deze betekenis te geven voor auto- en autobatterijrecycling. Neem alleen al het feit dat er waarschijnlijk vanaf 2030 in Nederland geen nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen meer mogen worden verkocht. Het aantal autobatterijen dat we moeten recyclen verdubbelt nu al per jaar. Het is belangrijk om dit goed te volgen en liever te vroeg dan te laat onze processen hierop aan te passen, zodat we de verwachtingen van onze omgeving waar kunnen blijven maken. Een voorbeeld is het nieuwe batterijportaal dat ARN deze maand heeft gelanceerd: autodemontage- en dealerbedrijven kunnen afgedankte autobatterijen door middel van dit portaal op laagdrempelige wijze aanmelden voor inzameling en recycling.”

Bron: RAI en ARN

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW