HR moet meer aandacht hebben voor de ‘soul’ van het bedrijf: talent

Handels- en productiebedrijven moeten meer (en de juiste) aandacht besteden aan het behoud, de ontwikkeling en de gezondheid van hun talent. Dit blijkt uit het onderzoek Mens&werk in de handel en logistiek 2022 voor evofenedex, ABN AMRO en Olympia.

Het lijkt wel een plaat die vast zit in zijn eigen groef. De afgelopen 30 jaar hoor ik eigenlijk niks anders. De human resource functie moet meer aandacht hebben voor de ‘soul’ van onze bedrijven; ons talent. Maar, ergens blijft die boodschap hangen. Inderdaad, als een gebroken plaat…

Meer vacatures

Wat zegt het onderzoek van Mens&werk? Maar liefst 50 procent van de respondenten geeft aan in 2022 een stijging te zien van het aantal vacatures binnen hun bedrijf. Bij 77 procent van de vacatures gaat het om een vervangingsvraag. 42 procent van de respondenten geeft aan dat het binnen hun bedrijf ook gaat om vacatures voor nieuwe functies. Er wordt dus hard gewerkt aan vervanging, capaciteitsvergroting en groei, maar de achterdeur staat intussen wagenwijd open.

De vraag naar logistiekmedewerkers en chauffeurs blijft hoog. Maar is minder groot dan in 2021. Het betreft over het algemeen redelijk eenvoudige MBO-niveau functies die deels door automatisering en digitalisering zouden kunnen worden opgevangen. De functie van planner wordt als bedrijfskritische functie genoemd. Er wordt voor 2023 groei in de vraag naar planners verwacht. Als er niet aan deze vraag kan worden voldaan, ontstaat er een probleem voor de continuïteit.

Wat moet HR-beleid bereiken?

Bij veel bedrijven ontbreekt het aan een koppeling tussen het personeelsbeleid en de organisatiedoelen. Meer dan de helft van de bedrijven zegt het HR-beleid gekoppeld te hebben aan de missie en visie van de organisatie, maar dit is niet of nauwelijks terug te vinden in de antwoorden over diverse soorten HR-beleid zoals diversiteitsbeleid, duurzame inzetbaarheidsbeleid, ontwikkelingsbeleid en digitalisering en innovatie.

De ‘soul’ van het bedrijf

Deze tijd vraagt om flexibele, wendbare en weerbare organisaties. Dat vraagt om creatief en lenig HR-beleid dat gericht is op de mens en de waarde van werk nu en in de toekomst. Een meer strategische inzet van HR. De medewerker heeft het in deze krappe arbeidsmarkt voor het zeggen. Maar dat besef lijkt nog niet bij alle bedrijven te zijn doorgedrongen.

Voor de strategischere inzet van HR is een nieuwe blik nodig van zowel ondernemers, werknemers en overheid. Niet de kostprijs van werk, maar de waarde van de mens die dat werk verricht centraal stellen, stellen de onderzoekers. Dat vereist het loslaten van oud gedachtengoed rondom de vanzelfsprekendheid van langdurige dienstverbanden en het omarmen van duurzame inzetbaarheid en het investeren in talentontwikkeling en innovatie op de werkvloer.

De war on talent: gebrek aan alles…

Veel leden van ondernemersvereniging evofenedex hebben, zo blijkt uit het onderzoek, gebrek aan tijd, capaciteit, kennis en draagvlak om actief aan de slag te gaan met strategisch HR-beleid. De noodzaak wordt wel steeds meer gevoeld, maar de HR mensen schieten tekort.

Een structureel teruglopend aanbod van personeel, een oplopende vraag, een mismatch daartussen en een HR-positie die niet van nature strategisch is. Het zijn factoren die ervoor zorgen dat handels- en productiebedrijven de war on talent gaan verliezen als ze niet nu in actie komen, aldus de onderzoekers.

Vandaag nog aan de slag

Het advies van de onderzoekers is: ga vandaag nog aan de slag met het werk anders te organiseren, meer samen te werken met onderwijsinstellingen om de tekorten aan te pakken, toekomstige medewerkers uit nieuwe doelgroepen te betrekken en deze op te leiden naar een logistiek beroep en te investeren in behoud en ontwikkeling van het zittende talent. Dat hoeft niet alleen, maar kan ook samen met (onderwijs)partners in de keten of in de regio.

Waar heb ik dat eerder gehoord? Een goede start is om het rapport eens te bespreken met jouw collega’s in het management team. Jullie talent is echt een USP in het bedrijf; de ‘soul’! Extra aandacht betaalt zich oneindig vaak terug. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de HR-functie, maar van iedereen binnen het bedrijf.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW