Moet er naast de postwet een pakketwet komen?

De pakketmarkt is oververhit. Nederlanders bestellen meer dan ze nodig hebben. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf, die meer regulering vanuit de overheid wil, in het Nederlands Dagblad. Ze wil dat er een pakketwet komt. Maar, is die wel nodig? Het klopt dat er geen pakketwet is die de bezorging reguleert. Die is er wel voor de postbezorging.

Pakketwet is niet nodig

Volgens het kamerlid verdient iedereen die bestelt dat dat op een zorgvuldige manier gebeurt en dat consumenten goed worden beschermd. Die regelgeving is er al! Consumenten die kopen op afstand hebben al veel rechten en krijgen er steeds meer. Dat is prima op Europees niveau geregeld. Komen de pakketbezorgers de afspraken na? Helaas niet. Te vaak klopt track-and-trace informatie niet, raken pakjes zoek en sta je als individuele klanten met lege handen. Hier ligt een mooie rol voor consumentenorganisaties.

Het kamerlid wil dat er regels komen voor bezorgnetwerken, pakketophaalpunten en tariefregulering, net als bij de postbezorging, postkantoren en postzegels. Daar zou aanleiding voor zijn als consumenten geen keuze zouden hebben. Bij de postbezorging is gedwongen winkelnering bij een monopolist. Van een monopolie in pakketbezorging is geen sprake, laat staan van bezorgarmoede. Daar zit de ACM ook bovenop. En de consument kan altijd nog naar de winkel; en doet dat graag en vaak.

De pakketwet zou ook de arbeidsvoorwaarden moeten gaan regelen. Dat is heel bijzonder. Daarvoor hebben we in Nederland een heel stelsel van CAO-regels, afspraken voor ZZP-ers, verplichte verzekeringen, een rijbewijsplicht en ARBO-regels. De arbeidsinspectie moet simpelweg strenger handhaven als bezorgbedrijven en uitzendbureaus de regels overtreden. Daarnaast zijn er verkeersregels, voertuigverzekeringen en zero emissie zones die verkeersveiligheid en uitstoot regelen.

Thuiswinkel.org vindt dat de sector by default al transparant is, bijvoorbeeld waar webwinkels in de check-out de kosten voor bezorging tonen. “Graag ga ik met de politiek in gesprek om te bezien waar dat nog beter kan, of om te bepalen waar bestaande wetgeving misstanden zoals schuldenproblematiek in de hand werken. Ik heb zelf geen zorgen over bezorgen, maar in het plan ontbreken goede argumenten en feiten, terwijl er wel stevige maatregelen zijn bedacht en dat terwijl we al volop inzetten op een stevige duurzaamheidsstrategie,” zegt Marlene ten Ham.

Kruistocht tegen de webwinkels

De kruistocht van de ChristenUnie tegen de webwinkels is vreemd. Dat het slecht gaat met de winkels in Nederland is niet waar. Consumenten doen maar een klein deel van hun aankopen online. En dat doen we steeds vaker bij lokale winkels met een eigen webwinkel. De detailhandel wint aan banen en e-commerce draagt daaraan bij. Gemeenten die welvarend zijn of groeien, hebben een levendige detailhandel. De winkelleegstand daalt in de meeste regio’s. Stenen winkels winnen nog steeds.

Bovendien is het milieueffect van onze online aankopen positief. In de winkel lopen leidt tot 1,5 tot 2,9 keer meer uitstoot van broeikasgassen dan online winkelen. Hoewel veel  bestelauto’s nodig zijn voor de bezorging, verminderen deze het autoverkeer met een factor vier tot negen. De thuiswinkelsector verduurzaamt in rap tempo. Juist de klassieke bevoorrading van winkels en horeca verdient misschien wel meer regulering op duurzaamheid vanuit de overheid. Een pakketwet? Volkomen onzin!

Walther Ploos van Amstel op Twinkle.

Foto: Simon de Rijke (HvA)

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW