Is de ban op flitsbezorgers in Amsterdam verstandig?

De razendsnelle flitsbezorgbedrijven spelen in op de behoefte van vooral jonge stadsbewoners, die hun leven graag spontaan invullen. Dat zijn er steeds meer. Ik gun ze die snelle bezorging. Eind vorig jaar deden de flitsbezorgers al goede zaken met evenveel leveringen als de klassieke online boodschappenbezorgers.

Overlast

Voor de leefbaarheid van de stad is de komst van zoveel flitsbezorgers slecht nieuws. Met spelende kinderen op straat zijn de razendsnelle bezorgers doodeng. Het is ook niet goed voor de sociale cohesie.

Als je een winkel of horecazaak opent, moet je een exploitatievergunning hebben en een mobiliteitsplan indienen. Voor darkstores zijn die regels er nog niet. Die regels zijn wel nodig, leert de praktijk.

In een geheime stemming besloot de Amsterdamse gemeenteraad op woensdag om per direct de vestiging van nieuwe darkstores voor flitsbezorging te bevriezen. De bevoorrading van de darkstores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor teveel drukte en geluids- en verkeerhinder, volgens de wethouder.

De maatregelen zijn vastgelegd in een voorbereidingsbesluit ‘darkstores met flitsbezorging’. Hiermee kunnen overigens ook andere webwinkels, dark kitchens en zelfs afhaalpunten aan banden worden gelegd. In 2022 gaat de gemeente Amsterdam bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd.

Voer voor juristen

Het voorbereidingsbesluit is voer voor juristen. De vraag is of het Amsterdamse college hiermee echt denkt weg te komen. De vastgoedeigenaren en de flitsbezorgers hebben diepe zakken om een leger aan advocaten in te zetten. Eerder verloor de gemeente Amsterdam kostbare procedures bij de aanpak van Airbnb en de hotelstop. Dan verlies je nog veel meer tijd.

Overlast aanpakken kan ook nu al

De gemeente beschikt vandaag al over een arsenaal aan maatregelen om de overlast aan te pakken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld een parkeerverbod voor bezorgfietsen en -scooters, een vrachtwagenverbod in de straat, venstertijden, inspectie op arbeidsregels, een andere inrichting van de straat en een strikte handhaving op verkeersgedrag en geluidshinder. Waarom dan toch dat harde besluit?

De gemeente mag natuurlijk niet vervallen in willekeurige pesterijtjes, maar ze moeten wel beseffen dat dit een asymmetrische strijd is. Net als bij de deelfiets- en deelscooterbedrijven heb je te maken met partijen die er gewoon ineens zijn, zonder dat de regels hierop aansluiten. Voor je kunt reguleren, ben je zo enkele jaren verder. Dat even ‘overnight’ regelen, zoals nu in Amsterdam, is een spannende aanpak. Veel beter was geweest om met de aanbieders aan tafel te gaan en hun als ‘bedrijvenloods’ te helpen met locaties vinden die wel passen.

Waarom komen flitsbezorgers zelf niet in actie?

Het is jammer dat de flitsbezorgers zich zelf niets gelegen laten liggen aan de kritiek. Ze komen niet met voorstellen om de overlast aan te pakken en weigeren met de buurt in gesprek te gaan. Uit de vele klachten en handhavingsverzoeken over locaties van flitsbezorgbedrijven vanuit een darkstore blijkt dat de impact op de leefomgeving groot is. Dan is het dom om je kop in het zand te steken.

Afscheidscadeautje met een lontje?

Tenslotte hoop ik dat dit geen brisant afscheidscadeautje is van de Amsterdamse Groenlinks wethouder aan het volgende college waarin Groenlinks vrijwel zeker niet terugkomt. De problemen met de flitsbezorgers zijn te serieus om als verkiezingsretoriek te gebruiken. De ban op flitsbezorgers in Amsterdam is een juridisch mijnenveld met grote risico’s.

Flitsbezorging is een interessant dossier waar, ik voorspel je, uiteindelijk de consument het gaat winnen. De flitsbezorgers zijn een blijvertje; deal with it!

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW