KiM voorspelt daling goederenvervoer in Nederland

Het Mobiliteitsbeeld van het KiM gaat in op de ontwikkeling van mobiliteit in de afgelopen 10 jaar én raamt de mogelijke ontwikkeling van verschillende vervoerwijzen in de komende 5 jaar aan de hand van scenario’s.

Volumes

In 2022 werd er op Nederlands grondgebied bijna 4% minder aan goederen (in tonkm) vervoerd dan in 2021. Ook het vervoerde gewicht (in ton), inclusief de overslag op lucht- en zeehavens, nam in 2022 iets af (-0,8%). Dit onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en inflatie.

Modaliteiten

Tussen 2021 en 2022 is voor de meeste modaliteiten (wegvervoer, binnenvaart, buisleiding) een daling zichtbaar van de vervoersprestatie, met uitzondering van vervoer per spoor (gelijk gebleven). Ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en inflatie kunnen hierop van invloed zijn geweest.

In 2022 werd het grootste deel van de vervoersprestatie op Nederlands grondgebied via de weg geleverd. Het aandeel van bestelauto’s (waaronder pakketvervoer) in de vervoersprestatie was beperkt, naar schatting ongeveer 2,3% van de totale vervoersprestatie over de weg.

Sinds 2012 is het vervoer per weg ook het sterkst toegenomen; ook het vervoer per spoor laat over deze periode een duidelijke stijging zien. Het vervoer van goederen per buisleiding (internationaal) lag in 2022 duidelijk lager dan in 2012, maar is sinds 2018 wel weer stijgende. De binnenvaart lag in 2022 ook op een lager niveau dan in 2012.

Verdere daling verwacht

In 2023 wordt door de stagnerende groei van de economie en de wereldhandel nog een verdere daling verwacht. Ook voor 2028 voorziet het KiM dat de omvang van het goederenvervoer onder dat van 2019 blijft. Het wegvervoer daalt in het (basis)scenario in 2028 met 0,5% en de binnenvaart daalt 5% tegenover 2019. Het spoorgoederenvervoer groeit in de periode 2019-2028 met circa 18%.

Voor het internationale goederenvervoer verwacht KiM voor 2028 een daling van het vervoerde gewicht (-2%) ten opzichte van 2019.

De economie koelt af

Groeicijfers voor verschillende sectoren zitten in de min. ‘Je ziet het in de industrie en de internationale handel. Ook de dienstensector vertraagt.’ Albert Jan Swart, sectoreconoom en Bart Banning, sectorbankier bij de ABN Amro, geven voorspellingen voor de komende periode op de site van TLN.

Sectoreconoom Swart verwacht dat er druk op de tarieven komt te staan. ‘Er zijn nu al berichten over transporteurs die de tarieven verlagen. De concurrentie neemt toe, omdat de markt slecht is.’ 

Ook Sectorbankier Bart Banning denkt dat er her en der harde prijsonderhandelingen zullen worden gevoerd. ‘De grote valkuil van de huidige economische situatie is dat de focus van logistieke ondernemers te veel komt te liggen op de operatie, waardoor de strategische middel- en lange termijnagenda op de achtergrond verdwijnt. 

Bron: KiM en TLN

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW