Logistiek en de stad: lessen uit Parijs

Hoe passen we logistiek en distributie op een mooie manier in in het stedelijke landschap? Merten Nefs en Léa Soret, onderzoekers bij de Vereniging Deltametropool, laten aan de hand van de gebiedsontwikkeling Chapelle International in Parijs zien hoe logistiek en stedelijke vernieuwing elkaar versterken.

De gemengde gebiedsontwikkeling Chapelle International, in het noordoosten van Parijs, is een inspirerend voorbeeld, waar duurzame logistiek met minder emissies wordt gecombineerd met wonen, werken, voorzieningen en vernieuwing van de openbare ruimte. Vorig jaar schreef Erik Verheggen al een lovend stuk over Chapelle in BT Magazine. De kwaliteiten van het plan in een notendop bestaan uit sociale, duurzaamheids- en infrastructuurverbeteringen, gevat in een integraal plan met hoge ruimtelijke dichtheid en kwaliteit.

Het complex is het eerste logistiek hotel in Europa, een overslagpunt voor voedingsmiddelen, meubels, mode en andere e-commerce producten, dat door meerdere winkelketens tegelijk gebruikt kan worden. Goederen komen uitstootvij aan via het spoor met een goederenshuttle vanuit een groot distributiecentrum bij Lille. De ontwikkeling is een mix van publieke en private investeringen, op grond van staatsspoorbedrijf SNCF.

De distributie in de last mile vindt plaats met elektrische voertuigen. Bovenop het logistiek hotel is plaats voor sport, kantoren, woningen, woon-werk eenheden en stadslandbouw. Een datacenter in de kelder levert restwarmte aan woningen en kassen.  Deze functiecombinatie is Chapelle een voorbeeld voor wat de Nationale Omgevingsvisie beoogt: meervoudig ruimtegebruik en zo min mogelijk afwentelen op andere gebieden. Andere projecten in Parijs combineren ook logistiek met woningen en kantoren, zoals het Entrepôt MacDonald.

De combinatie van woningen en kantoren op een vervoersknooppunt is bekend in grote steden; transit-oriented development. In Hong Kong kende men ook al de koppeling met stadslogistiek, bijvoorbeeld in de vorm van bagage- en pakketpunten op metrostations. In Europa is dit baanbrekend, aldus Merten Nefs en Léa Sore.

Lees het hele verslag Deltametropool hier.

Foto: A26

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW