Meer duidelijkheid over LEV-kader: van wie is het fietspad?

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil een LEV-kader waarin staat dat alleen lichte elektrische voertuigen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur en die een maximale breedte hebben van één meter straks nog op het fietspad mogen. Er worden specifieke eisen gesteld aan het vermogen en de versnelling van LEVs waarbij het uitgangspunt is: zoveel mogelijk gelijkenis met een fiets. Dat moeten leiden tot een homogener snelheidsbeeld op het fietspad. Minder verschil in snelheden draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Het volle fietspad

De Fietsersbond is tegen de plannen. Zij vinden niet dat hun fietspad het afvoerputje van het verkeerssysteem is. Terecht benadrukt de minister in antwoord op kamervragen dat naast de toename van het aantal fietsers er andere factoren, zoals het gedrag van de gebruikers op het fietspad en de capaciteit van de fietsinfrastructuur zijn, die bijdragen aan de ervaren drukte op het fietspad. 

Bij het bepalen waar LEV’s thuishoren op de weg, gaat het volgens de minister ook om voetgangers. De veiligheid van de voetganger mag niet in het gedrang  komen. LEV’s worden daarom niet toegestaan op voetpaden en in voetgangersgebieden.

Het ministerie onderzoekt de mogelijkheden en noodzaak voor lokaal maatwerk bij de plaats van LEVs op de weg. De minister wilde resultaten hiervan begin 2022 delen met de Tweede Kamer.

Exclusiviteitsclaims?

De discussie over LEV’s in het verkeer roept ook vragen over de legitimiteit van exclusiviteitsclaims op de stedelijke verkeersruimte. Met de ontwikkelingen rond 30 km/uur in steden, nieuwe micromobiliteit (stepjes, Hoverboards), steeds snellere foetelfietsen, bak- en vrachtfietsen, elektrische (deel)scooters en veel meer ruimte voor de voetganger is de vraag of een apart fietspad nog wel het uitgangspunt moet zijn bij stedelijke mobiliteit.

Van wie is de stad?

We zullen echt ruimte moeten leren delen in onze steden; niet alleen fysiek, ook mentaal. Gedrag is de onuitgesproken olifant in de kamer. De vraag is niet ‘van wie is het fietspad?’ maar de vraag zou moeten zijn: ‘van wie is de stad’?

Walther Ploos van Amstel.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW