Transportsector moet niet inzetten op elektrische voertuigen, maar op veel minder energiegebruik

Transportondernemers kunnen op korte termijn beter kijken naar CO2-reductie dan naar helemaal geen uitstoot met elektrische vrachtwagens. Als de sector alleen vasthoudt aan elektrische en waterstoftrucks, is het risico groot dat de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald worden. Dat stellen ING Bank en Panteia in een nieuwe sectorstudie.

Transport en logistiek (goed voor 3,7% van de totale CO2 uitstoot), zal 6,2 Mton aan CO2-reductie moeten realiseren in 2050. Ondernemers en beleidsmakers moeten dat gezamenlijk doen. Belangrijkste vraag is wat de sector op de korte termijn laat liggen als enkel wordt ingezet op zero emissie.

Er zijn met hybride, HVO en biodiesels goede alternatieven om op de korte termijn substantieel CO2-reductie te realiseren. Vooralsnog is zero emissie de norm en worden de alternatieven als transitiebrandstoffen beschouwd. Maar naarmate er meer kennis komt over zero emissie, worden ook meer barrières geconstateerd. Het zou zo maar kunnen dat de doelstelling over een aantal jaar toch naar achteren wordt geschoven. Dat pleit nog meer voor de oproep om de kansen die er liggen nu te benutten en meer focus op CO2-besparing te leggen in plaats van alleen op zero emissie.

Zodoende wordt een tweesporenbeleid gekozen, waarbij de twee sporen elkaar zelfs kunnen versterken. Elke liter brandstof die wordt bespaard, hoeft namelijk niet door duurzame alternatieven te worden vervangen. De mogelijkheden om ‘zuinig te vervoeren’ en ‘korte termijn resultaten’ te realiseren zijn met dit tweesporenbeleid te vergroten. 

Transportbedrijven moeten dus aan de slag met de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn verschillende handelingsperspectieven die transportbedrijven hebben:

Zuinig vervoeren: Inzetten op het meer halen uit een liter diesel. Dus volle bak met brandstofbesparing aan de slag, netwerkverdichting en efficiëntieverbeteringen. Daarnaast voorsorteren op zero emissievoertuigen door ontwikkelingen te volgen en kennis te vergroten. 

Op korte termijn al resultaten: Het huidige CO2 gebruik in kaart brengen en korte termijn acties ondernemen om het CO2-gebruik te beperken. Een voorbeeld is het tanken van HVO in plaats van diesel. Dit moet in samenspraak met verladers, gezien de veelal hogere kosten. 

Meerdere modaliteiten gebruiken: (Een deel van de) ritten verplaatsen van de weg naar spoor of water. Dit is vaak alleen mogelijk voor transporten over grote afstanden of met grote volumes. Naast CO2-reductie levert dit vaak ook kostenbesparingen op. 

Praktisch ervaren: Een of meerdere zero emissievoertuigen aanschaffen om het gebruik te ervaren en zo beter beslagen ten ijs te komen bij de volledige uitrol. 

Koploperschap benutten: Duurzaam vervoer en zero emissie volledig uitstralen. Een deel van het wagenpark vervangen voor zero emissievoertuigen en dit breed uitmeten in de media. Ook dit moet in samenspraak met verladers, die de hogere kosten voor het zero emissievervoer moeten dekken. Naast het wagenpark ook gebouwen energieneutraal maken door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen en daarmee direct het wagenpark van energie te voorzien. Ook hoort hierbij een duurzaam vervoersplan. 

Bron: ING/Panteia

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW