Het verduurzamen van woningen vraagt om servicelogistieke innovatie

De traditionele aanpak van isoleren en verduurzamen van woningen werkt niet voor corporatiewoningen. De schaarse monteurs kunnen veel beter worden ingezet.

Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, stelt (Het Parool, 3 juni 2022) dat het isoleren en verduurzamen van huizen een gigantische opgave is. Dat klopt. Het verduurzamen van Amsterdamse corporatiewoningen vergt een geheel andere aanpak dan de traditionele.

Van het gas af

De metropoolregio Amsterdam staat aan de vooravond van een megaproject: het van het gas halen van 200.000 woningen en het bouwen van nog eens 120.000 gasloze woningen in de komende tien jaar. Met de traditionele aanpak van isoleren en verduurzamen gaat dat niet lukken.

Er zijn te veel verschillende bedrijven bij betrokken, woning voor woning aanpakken duurt te lang en leidt tot eindeloze overlast van bouwbusjes, informatiesystemen praten niet met elkaar en het is allemaal onnodig duur. En de technische vakmensen zijn schaars. De woning is eigenlijk de slechtste plek om het werk te doen. De bewoner wil uiteindelijk een onbezorgde pitstop.

Flexibele ruimte

Het verduurzamen van corporatiewoningen vraagt om innovatie waarbij publieke en private partners samen gaan werken aan een nieuwe aanpak.

Zo is een gezamenlijke uitvalsbasis nodig voor de monteurs die het werk doen. Een plek waar administratie, werkvoorbereiding en logistiek goed worden geregeld, waar samen wordt gepland en de spullen worden voorbereid, zodat alleen het meest noodzakelijke mee de weg op gaat. Hierbij hoort ook een flexibele ruimte voor de voorinstallatie.

Broedplaats

De schaarse monteurs kunnen veel beter worden ingezet, als dit goed wordt georganiseerd met de juiste middelen, data en schaalgrootte. Er kan tijd worden bespaard met het gezamenlijk voorbereiden van werkzaamheden en het slim inzetten van vervoer en monteurs. De publieke en private partners hebben nu allemaal al een stukje van de puzzel in handen. Breng dat samen.

De sector heeft een broedplaats nodig. Een plaats waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen woningbeheerders, onderwijs, kennisinstellingen, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Dat geldt ook voor de jonge Amsterdammers die in de technieksector hun toekomst zien. Partijen uit verschillende sectoren hebben een plek nodig om deze projecten samen vorm te geven, op de juiste locatie. Wat zou het mooi zijn als de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties daarin de voortrekkersrol neemt. Dat wordt leerzaam voor de corporaties in veel andere gemeenten.

Walther Ploos van Amstel

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW