Nationaal Groeifonds investeert in verduurzamen van de binnenvaart

Nationaal Groeifonds investeert in verduurzamen van de binnenvaart met het project: Zero Emission Services (ZES). ZES is een aanbieder van producten en diensten voor zero-emissie varen, zoals batterijcontainers die in binnenvaartschepen worden gebruikt. Het bedrijf ontvangt via het Nationaal Groeifonds een investering voor de versnelde invoer van hun systeemoplossing voor de binnenvaart.

Dankzij de investeringen gaan schippers straks alleen betalen voor het gebruik van de batterijcontainers. ZES investeert in de productie ervan. Ook kunnen er met de steun publiek toegankelijke laadstations gerealiseerd worden aan enkele cruciale vaarroutes voor de binnenvaart in Nederland.

Het voorstel Zero Emission Services (ZES) – Zero emissie binnenvaart, batterij-elektrisch, beoogt een deel van de binnenvaart in Nederland via een systeem van energiecontainers vrij van uitstoot van schadelijke emissies te maken. De indieners vragen een bijdrage van het Nationaal Groeifonds om te kunnen investeren in dockingstations, batterijcontainers en het elektrificeren van schepen. Hiermee ontstaat een opentoegankelijke infrastructuur en kunnen scheepseigenaren via een service- en dienstenpakket voor verwisselbare energiecontainers overstappen op emissieloos varen. Het plan is ingediend door het ministerie van IenW samen met ZES, een gezamenlijke start-up van Engie, ING Bank, Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Hierbij moet worden opgemerkt dat na indiening en tijdens het proces van de beoordeling Engie’s aandelen in ZES zijn overgenomen door Ebusco.
Het voorstel raamt de totale investering op 114 miljoen euro. Het ministerie van IenW heeft reeds 6 miljoen euro aan subsidie verstrekt en het voorstel vraagt het Groeifonds om een bijdrage van 50 miljoen euro. Dat bedrag komt naast investeringen van de deelnemende partijen met een omvang van 58 miljoen euro. Momenteel loopt een demonstratie met één schip en één laadstation om te valideren dat het concept in de praktijk werkt. Daarna kan de scale-up-fase starten. Het is de bedoeling dat deze loopt tot en met 2026. De indieners verwachten dat de markt de benodigde investeringen voor verdere opschaling dan kan overnemen. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot tenminste 400 emissieloze binnenvaartschepen in 2050 en daarmee een significant aandeel in het vermijden van uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de binnenvaart.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW