PBL: dalende kosten (bestel)autogebruik en stijgend (bestel)autobezit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt elk jaar in overleg met Rijkswaterstaat de invoergegevens voor wonen en werken en voor het autopark vast voor verkeersmodellen op basis van twee scenario’s (Laag en Hoog).

In een PBL-notitie worden actuele ramingen van de omvang, de samenstelling en de gebruikskosten van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens in 2030, 2040 en 2050 voor de scenario’s gepresenteerd. Op basis van de ramingen van de samenstelling van het wagenpark zijn ook de gemiddelde emissiefactoren bepaald die de gemiddelde uitstoot van CO2 per voertuigkilometer weergeven. Ook zijn er voortschrijdende inzichten over het marktpotentieel van bijvoorbeeld elektrische voertuigen.

Onderweg naar zero emissie

Sinds het verschijnen van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015 is nieuw Europees en nationaal beleid geformuleerd voor klimaatvriendelijker bestelauto- en vrachtautovervoer. In de EU zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over aangescherpte normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen. De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe bestelauto’s moet in 2030 31 procent lager liggen dan in 2020. Voor vrachtauto’s geldt een afname van 30 procent in die zelfde periode.

De conclusie van onderzoek van CE Delft is dat in het kleine segment de elektrische bestelauto’s binnen enkele jaren al concurrerend zijn met dieselvoertuigen qua TCO. Voor middelgrote en grote bestelauto’s geldt dat ergens in de tweede helft van dit decennium (tussen 2025 en 2030).

Voor vrachtauto’s is er nog geen TCO-model beschikbaar waarmee verkenningen kunnen worden gemaakt van elektrische technologie voor de komende decennia. Lichte en middelzware elektrische vrachtwagens zouden volgens experts al rond 2025 kostenconcurrerend kunnen, terwijl zware vrachtwagens en trekker-oplegger combinatie pas rond of na 2030 kostenneutraal kunnen zijn.

Hoeveel vrachtvoertuigen zijn er in 2050?

Het bestelautopark groeit in het scenario Hoog van circa 900 duizend voertuigen in 2018 tot 1,2 miljoen voertuigen in 2050 en het vrachtautopark groeit in die zelfde periode van 140 naar 161 duizend voertuigen. De groei van het bestelautopark tot 2050 is aanzienlijk groter (+40 procent) dan die van het vrachtautopark (+15%). Dat komt mede doordat binnen het vrachtautopark vooral sprake is van een groei van het aantal trekker-opleggers.

Het aantal kleinere vrachtauto’s daalt juist. Deze trends hebben zich de afgelopen 20 jaar voorgedaan en zetten zich richting 2050 naar verwachting in beperktere mate door. Hierdoor vertaalt de groei van de vervoerscapaciteit zich niet één-op-één in een groei van het aantal voertuigen.

In het lage scenario is de groei van het aantal bestelauto’s bescheiden en rijden er in 2050 circa 1 miljoen voertuigen rond. Het verschil tussen de scenario’s is toe te schrijven aan het verschil in economische groei. Dit geldt ook voor het vrachtautopark. Daar is in het lage scenario sprake van een krimp van het aantal voertuigen. Ook hier geldt overigens dat  sprake is van een doorgaande trend naar meer trekkers-opleggers en grotere typen vrachtauto’s, waardoor de vervoerscapaciteit niet navenant daalt in het lage scenario.

 

 

Bron: PBL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW