Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof omvatten doelstellingen voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek.

Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werken partijen binnen Schoon en Emissieloos Bouwen in 2021 samen aan een routekaart die de bouwsector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

Diverse projectgroepen en pilots werken al aan het realiseren van deze doelstellingen via de strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten. Ook zijn vanuit de bouwsector marktinitiatieven actief zoals De Groene KoersEmissieloos Netwerk Infra en de Green Deal Duurzaam GWW. De aanpak van Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij deze initiatieven en stimuleert verbinding, om toe te werken naar één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda voor de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek.

Schoon en Emissieloos Bouwen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanpak wordt begeleid door de bureaus TwynstraGudde, TNO, Decisio en Foster.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW