Samen afval inzamelen loont

GP Groot, Suez en Renewi hebben elkaar gevonden bij duurzame stadslogistiek. Waar jarenlang verschillende vrachtwagens van afzonderlijke inzamelaars bedrijfsafval ophaalden in de binnensteden, werken inzamelaars steeds vaker samen.

Doordat afvalinzamelaars hun krachten bundelen, kan volgens Gerard Veldhuijzen, manager Smart & City Logistics van Renewi, de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen omlaag gebracht worden. Daarnaast zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer.

Het bedrijfsafval wordt niet meer -achter elkaar aan rijdend- ingezameld. Zij werken samen. Ze voegen de verschillende routes samen en één inzamelaar gaat rijden, in een neutrale wagen. Achter de schermen voeren ze een gezamenlijke administratie en optimaliseren ze de routes.

Daarnaast leidt efficiënter rijden tot lagere kosten. Hierdoor kunnen we straks kostbare zero emissie voertuigen aanschaffen en blijft het inzamelen van bedrijfsafval in de toekomst ook betaalbaar. Ook het serviceniveau voor de klant gaat omhoog. Waar een klant voorheen zijn containers twee of drie keer per week kon ledigen, kan dit nu vaak dagelijks.

Het belangrijkste wat de partijen hebben geleerd, is het belang van onderling vertrouwen. Vooral op het gebied van bedrijfsinformatie en klantgegevens. De oplossing bleek een onafhankelijk ICT-platform, waar de koppeling van de opdrachten plaatsvond. En waar -als het werk gedaan was- iedere organisatie de activiteiten in het eigen systeem kon afhandelen.

Bron: AMCS Group

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW