Amsterdam werkt aan transitie gemeentelijke werven en opslagpunten

De gemeente Amsterdam werkt aan het Transitieplan Werven en Overslagpunten. Met de uitvoering van dit plan vindt een transitie plaats van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Er wordt passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting gerealiseerd voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten en hun ondersteuning. Naast passende huisvesting wordt er ook ruimte vrij gemaakt voor gebiedsontwikkeling en woningbouw.

De gemeente wil nu een uitbreiding van het aantal locaties voor Afval en Grondstoffen. Deze wijzigingen zijn mede het gevolg van aanpassingen in de operationele werkwijze om meer gericht te kunnen opereren binnen specifieke gebieden. De gebruikte locaties zijn nu samengevoegd met andere faciliteiten op bestaande terreinen. Een nieuwe locatie bevindt zich aan de Toetsenbordweg in Amsterdam Noord. Op deze locatie wordt het recyclepunt gecombineerd met een werf- en overslagfaciliteit.

Het is goed dat de gemeente het transitieplan regelmatig herijkt. De werven biedt een prima logistiek uitgangspunt voor vervoer van afval en bouwmaterialen over water, recycle- en reparatiepunten, laden van elektrische voertuigen en bouwlogistieke hubs. Het wijzigen en verplaatsen van werflocaties en het aanpassen van uitgangspunten in de bedrijfsvoering heeft consequenties voor de uitrol van het elektrische wagenpark en voor de laadvoorzieningen en de laadinfrastructuur die op de locaties uiteindelijk nodig zijn.

De werven bieden potentie voor transformatie naar logistieke hubs met ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en stadsmakers. Misschien mag het nog wat ambitieuzer in publiek-private samenwerking op de werven.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW