Shopping Tomorrow: Next-level City Logistics 2020

‘Efficiënter en groener’, dat vat samen wat moderne stadslogistiek kan brengen. De realisatie van deze voordelen is niet altijd eenvoudig gebleken. Stadslogistiek wordt een succes als verzenders, ontvangers, consultants en stadslogistieke dienstverleners elk vanuit hun eigen rol, stappen gaan zetten.

Next-level City Logistics 2020

De stappen naar slimme en gezonder stadslogistiek moeten niet vrijblijvend zijn en bij voorkeur ook nog eens onomkeerbaar. In een bluepaper presenteren Shopping Tomorrow experts oplossingsrichtingen voor de belangrijkste showstoppers bij stadslogistiek.

Dat de oplossingen niet alleen mooi klinken op papier, maar ook realiseerbaar zijn in de praktijk wordt bewezen door casestudies als de ‘Haagse Hub’, waarbij de overheid een lovenswaardige voortrekkersrol speelde. Maar ook belichten de blue paper positieve initiatieven van verladers zoals de Technische Unie en van logistieke dienstverleners zoals CB. Ook belichten we diverse stadshub-operators waaronder Goederenhubs, Cityhub en SimplyMile. Ze zijn allemaal gestart vanuit de vraag: wat kan er wel?

Takeaways uit de bluepaper

  1. Nederland telt inmiddels tientallen stadshubs, locaties die specifiek zijn opgezet om ontvangers in binnensteden efficiënt gebundeld en emissievrij te bevoorraden. Dit levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat. Daarom verdienen deze initiatieven de versterking die nodig is om het een ‘duurzaam’ onderdeel te maken van de Nederlandse logistieke infrastructuur.
  2. Verladers, ontvangers, logistieke dienstverleners, onderzoekers en consultants kunnen bijdragen aan een sterkere stadslogistiek, door het delen en toepassen van de inmiddels beschikbare ervaring en adviezen zoals gebundeld in de bluepaper.
  3. De overheid kan op vele manieren een actievere rol spelen om deze maatschappelijk wenselijke vorm van distributie te stimuleren. Bijvoorbeeld door bij haar inkoop zelf emissievrije en gebundelde levering af te dwingen, door gerichte subsidies te verschaffen en door heldere en vooral tijdige regelgeving. Doorpakken op plannen voor emissievrije zones en heldere subsidieregels van zero-emissie-voertuigen is cruciaal.

Download Bluepaper

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW