Strategie Summit supply chain 2011

De eerste resultaten van een kwalitatief onderzoek onder ruim 100 bestuurders, professionals en eindverantwoordelijke managers in de Logistiek en Supply Chain Management zijn bekend.
De trends zijn:

1. De consument zit weer aan het stuur

  1. Massaproductie verdwijnt geleidelijk, er is een ontwikkeling gaande van product, naar consument georiënteerd.
  2. De impact van nieuwe technologiën: smart phones, Google, Ipad’s etc. op de supply chains .
  3. Mass customisation: waar kun je je als leverancier nog in onderscheiden?
  4. Veranderende eindgebruiker: de eindgebruiker wordt handiger met internet en veeleisender. Hoe kunnen de huidige supply chains worden aangepast naar de wensen van de toekomst (het leveren van wat, waar en wanneer de klant dat wilt en het geven van transparantie).
  5. De ‘last mile’- problematiek door de verandering in de distributiekanalen.

2. Blik op de toekomst

  1. Nearshoring: Wegen aspecten als authenticiteit, milieu en regionale voordelen in de toekomst op tegen producten uit bijv. China/India, landen met nivellerende lonen en hogere risico’s door bijv. politieke instabiliteit?
  2. Duurzaamheid: winstgevendheid verhogen, co2 uitstoot beperken.
  3. Welke gevolgen heeft dit, gaan we van globalisering naar deglobalisering/meer naar regionalisatie?
  4. En er is aandacht voor de vraag: Nederland heeft de logistiek en supply chain benoemd als sleutelgebied: en nu?

Strategie Summit

VNU Exhibitions Europe voert dit kwalitatieve onderzoek uit ter voorbereiding op de volgende Strategie Summit Supply Chain & Logistiek, op 13 en 14 april 2011.

Supply chain trends
Met een nog steeds voelbare economische crisis hebben de bestuurders de afgelopen jaren de strategie op het gebied van Supply Chain en Logistiek moeten herzien. Optimalisatie van processen, heroverwegen van in- en/of outsourcing en working capital zijn enkele thema’s die de strategische agenda al een geruime tijd beheersen. Overleven is cruciaal, maar worden daardoor essentiële (maatschappelijke) aspecten niet vergeten?

Klant als spin uit het web
In het Onderzoeksrapport Logistiek dat VNU Exhibitions vorig jaar heeft uitgebracht is te lezen dat de Supply Chain niet zonder samenwerking kan. De klant speelt in die samenwerking een belangrijke rol, maar ondanks deze bindende rol staat de klant in deze huidige tijd niet meer centraal. Een geïnterviewde omschreef het pakkend door te stellen dat ‘’de spin uit het web is gehaald’’. Slechts 50% van de geïnterviewden geven aan dat de klant als uitgangspunt wordt genomen in het proces.

Het Supply Chain Management beschrijft volgens de geïnterviewden de klant niet voldoende en vooral niet op een eenduidige manier. Het toevoegen van een stap in het systeem Supply Chain Management waarin de klant beschreven wordt zal een welkome oplossing zijn. Zo zal de klant vaker en meer als uitgangspunt genomen worden.

Tijdens de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek, op 13 en 14 april 2011 in Landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort, zullen de definitieve resultaten van dit kwalitatieve onderzoek worden gepresenteerd. Van de ruim 100 geïnterviewden zal met een selecte groep van 70 verder worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het inhoudelijke programma tijdens de bijeenkomst.

Programma

De bijeenkomst start om 14.00 uur op 13 april en zal eindigen omstreeks 14.30 uur op 14 april. De input uit brancheonderzoek vormt de basis van het programma en is daarmee zo actueel mogelijk. Naast plenaire sessies bestaat het programma uit parallelsessies, ronde tafeldiscussies, één-op-één gesprekken en tal van informele netwerkmomenten. Doel is netwerken, kennis delen en inspiratie & kennis opdoen.

Momenteel wordt de outline van het programma van de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek bepaald door gesprekken met de Raad van Advies en d.m.v. de interviews. Binnenkort volgt meer informatie.

Deelnemers

Deelnemers aan de Summit zijn afkomstig uit verschillende industrieën (waaronder de maak-, voeding-, hightech- en chemische industrie) en vanuit de retail, de overheid, kennisinstituten en brancheverenigingen.
Ook de bestuurders/directeuren van de grootste logistieke dienstverleners en mainports worden bij de bijeenkomst betrokken.

Onder de huidige 35 aanmeldingen zijn o.a. de logistiek eindverantwoordelijken van: Wim Bosman Logistic Services, NVG, Samsung, Schuitema / C1000, Perfetti Van Melle, The Greenery, Lekkerland Nederland, Jan de Rijk Logistics, Cycleon, Havenbedrijf Rotterdam, Amsterdam Airport Schiphol, Flora Holland, Jumbo Supermarkten, Sara Lee, Haven Amsterdam, Scania Production Zwolle, Dinalog, Tweede-Kamerlid VVD, Platform Agrologistiek.

Deelname aan de bijeenkomst is inclusief diner, overnachting en lunch op Landgoed Duin en Kruidberg.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW