Topsector Logistiek: wat zijn succesfactoren voor hubs?

Logistieke hubs lijken de aangewezen oplossing te zijn voor minder stadslogistieke verkeersbewegingen en minder uitstoot bij bouwlogistiek, pakketdiensten, levering aan winkels en bevoorrading van horeca. De Topsector Logistiek liet onderzoek doen naar de succesfactoren van de verschillende logistieke hubs.

Ambities

Deze inventarisatie van de Topsector Logistiek wijst uit dat de overheid grote ambities en visies heeft bij duurzame stedelijke mobiliteit waar logistieke hubs een belangrijke rol in spelen voor stadslogistiek.

Of deze ambities realistisch zijn, wordt in twijfel getrokken door verschillende stakeholders. Tegelijkertijd lijken ondernemers en experts binnen de sector logistiek wel vertrouwen te hebben dat marktwerking en concurrentie zullen zorgen voor oplossingen.

Te weinig aandacht

Zorgelijk is dat zero emissiezones zijn vastgelegd in beleid, maar de consequenties voor de logistiek echter nog minimaal zijn overdacht. Bovendien zorgt de focus op zero emissie ervoor, dat andere aspecten die grote invloed hebben op de leefomgeving (aantal voertuigbewegingen, geluid en ruimtelijke impact), nauwelijks aandacht krijgen.

Lokaal: gedegen uitvoering gevraagd

Vanuit de logistieke sector is de roep om een effectieve lokale overheid groot, als het gaat om goede planvorming en beleid rondom duurzame logistiek en logistieke hubs. Er is veel expertise bij de markt, terwijl dit aan overheidszijde maar op enkele plekken het geval is. Het stimuleren van kennisdeling onderling, tussen zowel (lokale) overheden als marktpartijen, helpt de publiek-private samenwerking die nodig is om gezamenlijk stappen te zetten op logistiek vlak. Er zal geïnvesteerd moeten worden in structurele capaciteit en kennis bij lokale overheden, om voldoende ruimte te hebben om logistieke plannen ten uitvoering te brengen.

Centrale nationale visie en schaalbare oplossingen

Mede daarom moeten overheden zorgen voor een duidelijke stip op de horizon om zo een toekomst te bepalen. Een centrale nationale visie en het aandragen van schaalbare oplossingen kan een bijdrage leveren aan innovatie, opschaling en verhelderen wat er nodig is om een te lange experimenteerfase te voorkomen.

Bron: Topsector Logistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW