Waarom ging Simplymile failliet? De curator gaat het verder onderzoeken

In februari 2021 viel het doek voor Simplymile. SimplyMile is in 2018 gestart met een eerste logistieke hub in Amsterdam waar goederen worden ontvangen, opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad. In eerste jaren werden de activiteiten landelijk opgeschaald met hubs in Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle. SimplyMile Den Haag werd bijvoorbeeld de logistieke hub voor de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en overige aangesloten organisaties.

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders en hun adviseurs. Daarnaast heeft de curator de nodige informatie en documenten ontvangen. Op basis hiervan verscheen onlangs het faillissementsverslag.

Oprichting in 2018

In 2018 is de vennootschap Simply Mile opgericht. SimplyMile was bezig met het ontwikkelen van software. Deze software zou volgens de bestuurders nog niet uitontwikkeld zijn. De bedoeling van SimplyMile was om het concept uit te rollen in tenminste 25 andere steden in Nederland. Het waas in ieder geval gelukt om de aanbesteding in Den Haag te winnen.

Mede-initiatiefnemer Jan van Deudekom legt op Logistiek.nl uit: “SimplyMile was een aparte organisatie om de stadshubs landelijk op te schalen en om te zorgen voor één aanspreekpunt. Dit kwam niet goed van de grond. Het heeft ons niet gebracht wat we ermee voor ogen hadden, de ideeën van de betrokkenen liepen teveel uiteen”.

Samenwerking verloopt moeizaam

De activiteiten zijn, volgens de bestuurders, echter al sinds medio 2020 gestaakt. Een van de bestuurders meent dat activiteiten zijn voortgezet in een andere vennootschap. De andere bestuurders deelt deze mening niet. De curator zal daar nog nader onderzoek naar doen.

Uit de gesprekken met de bestuurders en hun adviseurs is naar voren gekomen dat in het begin de samenwerking tussen de bestuurders goed verliep maar dat deze eind 2019 begin 2020 verslechterde. De bestuurders zaten niet (meer) op een lijn, verschilden van mening over welke koers er gevaren moest worden en daarbij zouden (mogelijk) de belangen uiteenlopen.

PostNL doet niet meer mee

De relatie met PostNL verslechterde daarbij. De pakketbezorger, PostNL, zou via een vennootschap gaan deelnemen in SimplyMile, maar zag daar op een gegeven moment vanaf. “De samenwerking met SimplyMile is medio 2020 beëindigd omdat we hebben gekozen voor een andere organisatievorm”, liet PostNL destijds in een reactie weten.

Bestuurders staan tegenover elkaar

Tussen de bestuurders heeft overleg plaatsgevonden over de voortzetting of definitieve beëindiging van (de activiteiten van) SimplyMile. Een van de aandeelhouders wenste de vennootschap te ontbinden en liquideren maar de andere aandeelhouder wilde dat niet. Er ontstond een status quo. In samenspraak met de raad van advies is nog getracht om tot een oplossing te komen. Toen dat niet lukte heeft is het faillissement van SimplyMile aangevraagd. SimplyMile heeft uitgebreid verweer tegen de faillissementsaanvraag gevoerd. Uiteindelijk heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken in februari 2021.

De twee bestuurders van de vennootschap zijn tevens enig aandeelhouders van de vennootschap, ieder voor een gelijk deel. De aandeelhouders zijn vrijwel de enige schuldeisers in dit faillissement. De bestuurders hebben ieder hun eigen visie op de oorzaak van het faillissement.

Het is de curator duidelijk geworden dat tussen de bestuurders een geschil is ontstaan dat onoverkomelijk bleek. Gelet op de bijzondere situatie dat in dit faillissement geen andere schuldeisers zijn dan de aandeelhouders en gelet op het feit dat de aandeelhouders tevens de bestuurders zijn in dit faillissement, acht de curator het niet opportuun en rendabel om het rechtmatigheidsonderzoek verder voort te zetten. In overleg met de rechter-commissaris is besloten tot opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten.

De curator gaat de oorzaken van het faillissement verder onderzoeken in overleg met de bestuurders.

Bron: het faillissementsverslag.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW