Wat doet luchtkwaliteit met de gezondheid van Amsterdammers?

Om de gezondheid van gevoelige groepen te beschermen adviseert de GGD al jaren om afstand te houden tussen drukke wegen en woningen, scholen, kinderdagverblijven en andere ‘gevoelige bestemmingen’. Concreet betekent dit geen gevoelige bestemmingen te projecteren, binnen 150 meter van snelwegen en binnen 25 meter van drukke binnenstedelijke wegen, waarbij ‘druk’ is gedefinieerd als een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal.

Moeten die adviezen worden aangepast, nu het verkeer steeds schoner wordt? Experts van de GGD Amsterdam schrijven erover.

Hoewel er meer kennis is over de gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, blijkt daaruit niet dat het risico groter is dan voorheen bekend was. De relatieve risico’s, die de extra kans op ziekte weergeven per 5 of 10 µg/m3 toename in concentratie, zijn (ongeveer) gelijk gebleven, aldus de experts van de GGD.

Een drukke weg nu draagt minder luchtverontreiniging bij en het extra risico door die drukke weg is daarom nu kleiner. Toch blijft het advies van de experts van de GGD: het aanhouden van ruimere afstanden dan hierboven genoemd, leidt tot meer gezondheidswinst. Ze nemen het zekere voor het onzekere: hoe verder van de weg, hoe lager de concentratie en dus minder risico.

De vraag die opkomt is of de GGD adviezen over mitigerende maatregelen toch niet moeten worden aangepast nu het verkeer steeds schoner wordt? Zeker, straks na de invoering van de zero emissie zones waarvan het college veel verwacht. Waar in Amsterdam biedt dit kansen voor de bouw van nieuwe woningen, scholen, sportfaciliteiten en kantoren?

Bron: Tijdschrift Lucht

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW