Whitepaper Alfa en Greenaumatic brengt helderheid in verwachte CO2-beprijzing wegtransport

Er wordt al jaren over een prijskaartje voor de CO2-uitstoot van transportondernemers. Mogelijk gaat deze in 2027. De komende vier jaar hebben transportondernemers hard nodig om zich voor te bereiden. Dat is de conclusie van een whitepaper die Alfa  en Greenaumatic hebben opgesteld: ‘Transport in transitie: wanneer verandert u?’

De impact van een eventueel prijskaartje aan CO2-uitstoot is onverwacht groot. Alfa en Greenaumatic becijferen die impact tussen 4 en 8 procent van de omzet. Het is een zorgwekkend percentage in een sector die rekent met gemiddelde marges van slechts 2 tot 5 procent. De constatering kan zijn dat één op de vijf vervoerders onder de huidige omstandigheden de invoering van een beprijzing niet overleeft. Tenzij de meerkosten kunnen worden afgewenteld op de klant.

Niet alleen wet- en regelgeving dwingt ondernemers vooruit te kijken. Ook opdrachtgevers worden kritischer, net als de gehele keten waarvan een transporteur deel van uitmaakt. Die partijen kunnen hun keuze voor een vervoerder laten afhangen van de duurzame inspanningen van een transporteur.

Om de consequenties van CO2-beprijzing in kaart te brengen heeft Alfa samen met Greenaumatic de CO2-impactscan ontwikkeld. Die geeft inzicht in de huidige status van een bedrijf. In de whitepaper is ook een benchmark te vinden die zowel de relatieve als de absolute uitstoot van bedrijven in vier categorieën in beeld brengt.

Ondernemers op zoek naar oplossingen worden in de whitepaper op weg geholpen met slimme tips en adviezen. Met ’10 knoppen om aan te draaien’ hebben ondernemers mogelijkheden genoeg om zich goed voor te bereiden.

Bekijk het whitepaper

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW