7 maart in Pakhuis de Zwijger: wonen in de herrie

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland ondervinden hinder door geluidsoverlast in hun woonomgeving van trein-, weg- of vliegverkeer, drukte, horeca en de nabijheid van industrie. Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Dat leidt tot conflicten. Op 7 maart organiseert het Amsterdamse Pakhuis: wonen in de herrie.

Gemeenten doen weinig aan geluid

De gemeenten bouwen duizenden woningen op plekken waar landelijke geluidsnormen worden overschreden. Slecht voor de gezondheid, maar we moeten bouwen, bouwen en bouwen. Volgens NRC gebruiken gemeenten de ‘interimwet stad en milieubenadering’, bedoeld om de schaarse ruimte in de stad efficiënter te gebruiken. Hiermee kunnen gemeenten onbeperkt extra geluidsoverlast toestaan.

Lawaai is het nieuwe asbest. De gezondheidseffecten zijn lang en breed bekend. Maar, gemeenten lijken geluidsoverlast niet serieus te nemen. En, de vergunningverlening en handhaving is beschamend slecht geregeld. Vaak is het adagium: veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven! 

Innoveren

Experts zijn bezig om innovatieve oplossingen te vinden om geluidshinder in woonwijken tegen te gaan en de impact hiervan te minimaliseren. Pakhuis de Zwijger brengt op 7 maart deze opgave in kaart door de vraag te stellen of en hoe we dichtbij geluidshinder kunnen wonen; zijn er manieren om een gezond leefklimaat te realiseren in de herrie?

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW