Best paper award VLW 2022 voor paper ‘Publieke inkoop inzetten voor duurzame stadslogistiek’

De best paper award van de Vervoerslogistieke Werkdagen 2022 ging naar ‘Publieke inkoop inzetten voor duurzame stadslogistiek – wat doen gemeenten?’, een paper van Anna Dreischerf en Paul Buijs van de Universiteit Groningen.

Het verduurzamen van stadslogistiek is een actueel onderwerp, waarvoor gemeenten verschillende maatregelen tot hun beschikking hebben. Een maatregel die, gezien de grote inkoopvolumes van gemeenten, potentieel veel impact kan hebben is het inzetten van publieke inkoop om de eigen leveranciers te stimuleren om op een duurzamer manier te leveren; bijvoorbeeld via een hub of met zero emissie voertuigen.

Maar, we weten nog weinig over hoe vaak dit door gemeenten in de praktijk wordt gedaan en hoe gemeenten dit doen. In dit paper onderzoeken Anna en Paul daarom de mate waarin en de manier waarop gemeenten publieke inkoop gebruiken om duurzame stadslogistiek te stimuleren.

Met research hebben zij de eisen en gunningscriteria in 96 aanbestedingsdocumenten van 25 gemeenten geanalyseerd bij de aanbesteding van facilitaire productstromen. Ook hielden zij interviews met beleidsmedewerkers en inkopers van tien gemeenten. Hun onderzoek laat zien dat gemeenten steeds vaker publieke inkoop gebruiken om duurzame stadslogistiek te stimuleren, en dat met name de grootste gemeenten dit vaker toepassen.

De manier waarop dit gebeurt verschilt per gemeente en per aanbesteding. Gemeenten gebruiken verschillende eisen en gunningscriteria in hun aanbestedingen, die variëren in specificiteit en potentiële impact op CO2-emissies. Beleid lijkt bij de meeste gemeenten te ontbreken. Gelukkig leiden project als Buyzet en Pianoo tot meer kennisdeling tussen gemeenten.

Uit de interviews bleek dat de gemeenten te maken hebben met verschillende uitdagingen die voortkomen uit de aanbestedingsregels, die de manieren waarop duurzame stadslogistiek in aanbestedingen kan worden gestimuleerd beperken.

De jury heeft de papers beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, waarde voor de praktijk en leesbaarheid. Uit de 18 papers die meedongen naar de prijs kwam deze als sterkste naar voren omdat de auteurs naast een gedegen analyse ook op basis van de gegevens concrete en toepasbare aanbevelingen hebben uitgewerkt, aldus de jury.

Lees ook hun paper over de gevolgen van stadshubs voor leveranciers.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW