CBS: sterkste omzetdaling transportsector in 2020 sinds crisis 2009

In 2020 daalde de omzet van de transportsector met ruim 11,6 procent. Dit is de sterkste daling sinds de economische crisis in 2009. Vooral de omzet van bedrijven die afhankelijk zijn van personenvervoer zagen hun omzet sterk afnemen. De post- en koeriersdiensten zagen hun omzet juist fors toenemen. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers.

Omzet goederenvervoer over de weg neemt toe

De omzet bij de goederenwegvervoerders steeg het afgelopen kwartaal met 3 procent tegenover het vierde kwartaal van 2019. In het tweede en derde kwartaal daalde de omzet juist door coronamaatregelen. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat de Brexit een feit zou worden. Veel bedrijven in zowel Groot-Brittannië als in de rest van Europa wilden vertragingen aan de grens voor zijn door nog in 2020 goederen te importeren of exporteren. Voor goederenvervoerders die ritten van en naar Engeland verzorgen leverde dit extra werk op.

De omzet van post- en koeriersdiensten steeg het afgelopen kwartaal met bijna 24 procent. Er werden meer aankopen online gedaan, mede door de coronamaatregelen. In de loop van december werd de lockdown afgekondigd en werden veel kerstinkopen online gedaan. De omzet van internetverkopen steeg in het vierde kwartaal met bijna 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. Doordat veel van deze artikelen door koeriers zijn afgeleverd, hadden zij het erg druk aan het eind van 2020.

Luchtvaart

De omzet van de transportsector daalde met 8,3 procent in het vierde kwartaal tegenover dezelfde periode vorig jaar. De sterkste daling kwam voor bij de dienstverleners voor de luchtvaart (waartoe ook de luchthavens behoren), gevolgd door de luchtvaartbedrijven met omzetdalingen van respectievelijk 62 procent en 57 procent. Het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens is gedaald met ruim 81 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

Bron: CBS

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW