De top 50 best presterende transport- en logistieke bedrijven

Hoe goed zijn de financiële prestaties van de 50 grootste bedrijven in de sector Transport en Logistiek? Aeternus bracht het opnieuw in kaart. Opvallend resultaat is dat naarmate bedrijven groter worden de winstgevendheid relatief afneemt.

Kengetallen

Er is een duidelijk positief verband tussen de bedrijfsomvang en de absolute EBITDA. Echter, bij de indicator EBITDA/FTE zien we dat per werknemer een hogere EBITDA wordt behaald bij kleinere bedrijven, dan bij de grote bedrijven. Dit vergelijk gaat niet op voor de brutowinst per FTE. De grootste bedrijven (meer dan 80 miljoen EUR) hebben gemiddeld de laagste brutowinstmarge per FTE. 

Schaalvergroting

De koophonger in het transport en de logistiek in Nederland heeft vorig jaar niet geleden onder de coronacrisis en de onzekere economische tijden. De schaalvergroting zet volop door.

Door de brexit, de stikstof- en PFAS-problematiek en de coronapandemie blijkt er meer behoefte aan schaalvergroting om zo synergievoordelen te behalen en daardoor de concurrentiepositie te verbeteren en toekomstbestendiger te worden. Aeternus verwacht dat door het coronavirus uiteindelijk juist meer fusies en overnames tot stand zullen komen, al dan niet noodgedwongen doordat kleinere bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden. De huidige transportmarkt biedt de grotere gezondere bedrijven een kans om kleine noodlijdende partijen goedkoop over te nemen.

Volgens Aeternus zijn het vooral strategische partijen die tijdens de crisis de beurs trekken om branchegenoten over te nemen en zo synergievoordelen te behalen. Financiële investeerders ontbreken grotendeels in het rijtje kopers.

Download hier de Aeternus Top 50 Transport en Logistiek.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW