Circulaire plastic ketens vragen om integrale aanpak

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil de transitie naar een circulaire economie voor plastic versnellen. Een integrale aanpak gericht op innovatie en samenwerking is noodzakelijk. De transitie biedt economische kansen voor de gehele waardeketen. In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt DSGC cases en geeft aanbevelingen

Frans Timmermans, Executive Vicepresident European Commission & European Green Deal.: “Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic – dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd – een bron vormt”, aldus Jan Peter Balkenende.

Frans Timmermans beaamde tijdens het in ontvangst nemen van de publicatie dat het plastic vraagstuk gezamenlijk aangepakt moet worden. “Deze publicatie is hoognodig: we willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen.”

Uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van plastic kringlopen versneld haalbaar is, mits alle stakeholders van de plastic waardeketens samenwerken: bedrijven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Om initiatieven te laten uitgroeien tot impactvolle duurzame oplossingen zijn zowel geharmoniseerd beleid als effectieve wettelijk kaders van groot belang. “De technologie is er, het komt nu aan op gezamenlijke actie”, aldus Jan Peter Balkenende van DSGC.

 

Als de vraag naar kunststoffen doorgroeit, dan zal de wereldwijde hoeveelheid kunststofafval toenemen van 260 miljoen ton per jaar in 2016 tot 460 miljoen ton in 2030. In Europa wordt 30% van al het kunststofafval ingezameld voor recycling. Dit aandeel moet toenemen, maar beperkte EPR-regelingen, versnipperde afvalbeheer- en inzamelsystemen en tegenstrijdige wetgeving en beleid staan de vooruitgang in de weg. Tegelijkertijd moet ook de kwaliteit van het ingezamelde afval toenemen. Hoogwaardige recycling is afhankelijk van effectieve gescheiden afvalinzameling en sorteertechnieken.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW