De weg naar zero emissie zones is open met landelijke spelregels

De weg naar zero emissie zones (vanaf 2025) is nu open met landelijke spelregels waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Staatssecretaris van Veldhoven heeft de Tweede kamer de het ontwerpbesluit voor de tijdelijke voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones aangeboden. Het ontwerpbesluit regelt de uitzonderingen op het toegangsregime van nulemissiezones voor stadslogistiek.

Het ontwerpbesluit biedt de Tweede Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Dit gebeurt voor eind september 2021. De regeling gaat dan in mei 2022 in werking

Uniforme regels voor gemeenten

In het Klimaatakkoord is afgesproken om vanaf 2025 middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek in te voeren in 30 tot 40 grotere gemeenten. Met het ontwerpbesluit wordt de gemeentelijke bevoegdheid geregeld om deze zones vanaf 2025 in te stellen.

De nieuwe regels moeten zorgen voor duidelijke en landelijk uniforme regels over toegang tot zero-emissiezones voor stadslogistiek, zodat duidelijk wordt waar iedereen aan toe is.

Het is een tijdelijk besluit, omdat het voornemen is dat de uitzonderingen gelden tot 2030.

Huiswerk voor gemeenten

Spoedige besluitvorming over de regels geeft voldoende tijd aan ondernemers om te kunnen overstappen op een emissieloze bestel- en vrachtauto en helpt gemeenten bij een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming. Helaas loopt het allemaal nog niet zo’n vaart; veel gemeenten lopen achter met de voorbereiding.

De staatssecretaris verwacht dat de landelijke regels voor de meeste ondernemers een redelijk en bruikbaar kader bieden. Voor die gevallen dat dat niet het geval is, werk het ministerie samen met VNG en de logistieke sector, toe naar een enkel landelijk ontheffingenloket.

Ontheffing voor particulieren met een bestelauto

Zero-emissiezones zijn bedoeld voor stadslogistiek en niet voor particulieren. Particulieren kunnen daarom bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor hun voertuig, mits zij aan kunnen tonen dat het niet bedrijfsmatig gebruikt wordt. De komende maanden verken de staatssecretaris met gemeenten hoe deze ontheffing nader vormgegeven kan worden en of deze ook onder het landelijke loket kan worden gebracht.

Alleen een lopende zaak over emissienormen in hoger beroep kan in theorie nog roet in het eten gooien… In 2018 stelde het Hof van het Gerecht vast dat steden geen beleidsvrijheid hebben om verdergaande beperkingen aan voertuigen op te leggen als die voertuigen voldoende aan de hoogste emissie-eisen. De uitspraak in deze zaak volgt eind 2021. Het ligt in de lijn van de verwachting van het ministerie dat dit geen probleem gaat geven.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW