Facilitaire logistiek: hoe pak je dat slim aan?

Facilitaire logistiek: hoe pak je dat slim aan?
Facilitaire logistiek: hoe pak je dat slim aan?

Op initiatief van de Hogeschool van Amsterdam kwamen 16 change agents van 12 verschillende organisaties online bij elkaar om te spreken over hun ervaringen en inzichten in het bundelen en verduurzamen van de facilitaire logistiek; hoe pak je dat slim aan? Centraal stond de inkoop van goederen van grote organisaties. De inzichten zijn besproken aan de hand van de hand van drie vragen:

  1. Wat zijn vormen en succesfactoren voor duurzame concepten voor facilitaire logistiek?
  2. Hoe creëren we inzicht in de kosten en baten voor de verschillende actoren?
  3. Wie moet welke stappen zetten om tot nieuwe concepten te komen en wat ondersteunt daarbij?

Succesfactoren

Een belangrijke eerste stap om facilitaire logistiek te verduurzamen is het opstarten van een poortonderzoek of analyse. Bij een dergelijk onderzoek wordt fysiek op iedere locatie bekeken welke voertuigen nu werkelijk komen afleveren. Dit geeft inzicht in de omvang van het probleem en helpt bij het verkrijgen van commitment op directieniveau. Houd bij het vaststellen van het doel rekening met de beschikbaarheid van middelen hiervoor.

Daarna volgt het gesprek met inkoop en de facilitaire diensten. Zij zijn nog niet gewend om rekening te houden met logistieke bewegingen. Sommige organisaties werken met ‘buyer groups’: ze werken samen met ondernemers uit de buurt om hun inkoop te bundelen (soms via hun BIZ).

De communicatie met leveranciers is essentieel: betrek hen in een vroeg stadium, verleid hen om mee te doen in plaats van het te verplichten en laat zien wie van hun collega’s al is aangesloten.

De kosten en baten van hubs

Een belangrijke afweging is het al dan niet inzetten van een hub. De businesscase is te maken. De vervoerder kan in sommige gevallen dusdanig veel besparen dat klant worden bij een hub voordeliger is. Dit is vooral het geval als de oorspronkelijke afleverlocatie moeilijk bereikbaar is en voor de leverancier de enige afleverlocatie in die omgeving is.

Uit onderzoek van Districon in opdracht van Cordaan bleek dat het bundelen van goederen een beperkte kostenbesparing voor de eigen organisatie opleverde. Cordaan is een grote zorginstelling met 120 locaties in Amsterdam en veel vervoersbewegingen. Het bundelen van goederen en afleverdagen leverde de meeste besparingen op. Het terugbrengen van de leverfrequentie bovenop de bundeling van goederen en afleverdagen gaf beperkte resultaten.
Het centraliseren van zakelijke pakketten in combinatie met pakketkluizen van Mypup leverde de HvA besparingen op. Ook de ervaringen in Zutphen en op de Amsterdamse Zuidas zijn leerzaam.

Wordt er gekozen voor een hub, denk dan goed na over de financiering. Partijen leken het meest genegen om leveranciers zelf te laten financieren middels een ingroeimodel. Het is in alle gevallen een zaak van lange adem; voordelen komen pas na enkele jaren.

Hulpmiddelen

Het veranderen van gedrag gaat niet vanzelf: besteed er aandacht en pleeg er interventies op. Gemeentelijk inkopers kunnen gebruik maken van de gids voor zero emissie inkopen. Dit vormt een stappenplan bij het afsluiten van nieuwe contracten. The Clean Vehicle Directive beschrijft de Europese regelgeving en is aanvullend op het Klimaatakkoord met Nederlandse regelgeving.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW