FSIN: grossiers in food service moeten samenwerken bij levering aan klanten

Grossiers in food service moeten meer samenwerken. De coronapandemie en de daarmee gepaard gaande lockdowns hebben grossiers hard geraakt. Door de laatste lockdown bleef het herstel van de grossiersmarkt beperkt.

De totale grossiersmarkt (inclusief dranken) had in 2021 een waarde van €5 miljard, dat is een stijging van 5,1% tegenover €4.8 miljard in 2020. Dat meldt FSIN. Door een derde lockdown, eind 2021, bleef de totale groei van de grossiersmarkt in 2021 beperkt. De index ten opzichte van 2019 steeg van 70 in 2020 naar 74 in 2021.

FSIN bracht de ontwikkelingen in de markt in kaart. Aan de ene kant droogde door de gesloten horeca de vraag naar producten bijna volledig op. Tegelijkertijd stokte aan de andere kant het aanbod, doordat veel supply chains wegvielen. Dit resulteerde in productschaarste en hoge kosten. Grossiers en hun klanten zoeken nu steeds vaker nieuwe of aanvullende leveranciers dichter bij huis om minder kwetsbaar te zijn. De vijf belangrijke thema’s voor grossiers zijn: logistiek, digitalisering, assortiment, duurzaamheid en rol van het zelfbedieningsmagazijn.

Stadslogistiek

Het bevoorraden van klanten in binnensteden wordt een steeds groter probleem. Steden hanteren steeds strengere wetten en regels voor vervuiling en uitstoot, laad- en lostijden en de omvang van voertuigen.

Om de logistieke stromen in binnensteden beter te regelen, worden aan de randen van steden steeds meer hubs gerealiseerd. Hubs zijn kleine overslagpunten waar goederen worden gesorteerd en geconsolideerd, zodat alleen volle bestelvoertuigen de steden in gaan. De komende jaren worden regels hiervoor op landelijk niveau vastgelegd. De overheid wil naar een zero-emissiebeleid in 2030.

De druk op de logistiek neemt verder toe door de maatschappelijke discussie over de leefbaarheid van binnensteden. Voormalige winkelpanden worden steeds vaker omgebouwd tot woon- of werkruimten, waardoor transport in deze gebieden steeds meer zorgt voor overlast.

Samenwerking bij de bevoorrading is onontkoombaar. Door de strengere wet- en regelgeving stijgen de kosten voor transport in steden, waardoor meer volume nodig is om het verhoogde kostenniveau aan te kunnen. Voor kleinere grossiers is samenwerking de enige manier om kosten te drukken.

Digitalisering

Om hun positie als verbindende factor in de keten te behouden, is voor grossiers verregaande digitalisering noodzakelijk, stelt FSIN. Grossiers beschikken door de aanwezigheid van data en de analyse daarvan over een schat aan informatie.

Waar grossiers traditioneel bezig waren met kostenbeheersing en supply chain management verschuift de prioriteit naar een data-gedreven bedrijfsvoering. Data is het fundament voor elk businessmodel van grossiers.

Voor kleinere grossiers is investeren in digitalisering niet altijd haalbaar. Samenwerking en consolidaties zijn onvermijdelijk. Er zijn volgens FSIN 450 groothandels die leveren aan de horeca. De grootste vier hebben gezamenlijk een marktaandeel van ruim 50%.

Platforms

Zakelijke afnemers zijn, net zoals consumenten, op zoek naar gemak en ontzorging. Voor grossiers is het belangrijk om te weten wat afnemers precies zoeken. Wanneer grossiers niet aan de wensen van afnemers voldoen, zoeken afnemers hun heil bij andere partijen, zoals supermarkten of online platforms. Lagere prijzen en het gemak om online te bestellen, maken van de supermarkt een serieuze concurrent van de grossier.

Grossiers kunnen zich vanuit hun centrale rol in de waardeketen ontwikkelen tot ketenregisseur als het gaat om stadslogistiek. Voor specialistische groothandels is er nog rechts van bestaan. Deze kleinere spelers kunnen krachten bundelen via platforms om tegenwicht te bieden aan grotere spelers. De opkomst van platforms zorgt voor een aanvullend afzetkanaal.

Bron: FSIN

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW