Gedoe om ‘s nachts bouwen in Amsterdam

Vorige week schreef ik nog dat de Amsterdamse wethouder van Doornick beloofde zich aan de landelijke regels voor bouwgeluid in Amsterdam. Inmiddels blijkt de oorverdovende werkelijkheid een geheel andere…

Paasweekend

In het paasweekend ging een aannemer dag en nacht los met heiwerkzaamheden voor een nieuwe spoorwegonderdoorgang. Duizenden Amsterdammers belden de Politie en de gemeenten. Maar, die deden niks. Door de nachtelijke heiwerkzaamheden regende het klachten op Twitter. Amsterdammers in alle uithoeken van de stad konden de slaap niet vatten. Mensen die naar de gemeente belden, kregen te horen dat er niets bekend was van nachtelijke heiwerkzaamheden.

De vergunningen en ontheffingen waren onvindbaar (als ze al bestonden). Eerst schreef de Omgevingsdienst van niks te weten. Een dag later wisten ze alles ineens weer wel; collectief geheugenverlies? En, weer een dag later kwam zowaar een document boven tafel. Op de bekendmakingen-website stond niets… Inmiddels zijn er terecht kritisch raadsvragen gesteld. Er klopt niets van de verleende ontheffing.

GVB werkzaamheden ‘s nachts

Inmiddels is ook duidelijk dat de rechter de gemeente, het GVB en KWS heeft terug gefloten bij nachtelijke werkzaamheden in de binnenstad. De werkzaamheden gebeuren van maandag tot zaterdag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

De bewoners begrepen wel dat een omvangrijk project voor de openbare ruimte overlast met zich brengt en dat bewoners van de binnenstad zich die tot op zekere hoogte moeten laten welgevallen. Echter maken de extra geluidsoverlast door de nachtelijke werkzaamheden waarvoor de ontheffingen zijn verleend en andere aan het project gerelateerde nachtelijke hinder de overlast ondragelijk.

De rechter oordeelde simpel: ‘In beide ontheffingen is uitsluitend als motivering gegeven dat het stadsdeel vindt dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en dat het GVB en KWS die niet binnen reguliere werktijden kunnen uitvoeren. Welke specifieke werkzaamheden niet overdag kunnen worden uitgevoerd, staat hierin niet beschreven. In het BLVC-plan is evenmin uiteengezet waarom de werkzaamheden niet binnen reguliere werktijden kunnen worden verricht’.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in de ontheffingen noch in het BLVC-plan aandacht besteed aan de door de nachtelijke werkzaamheden veroorzaakte geluidhinder voor omwonenden. Dat belang is in de besluitvorming niet kenbaar meegewogen. Alleen al wat dat betreft schiet de besluitvorming hier te kort. De voorzieningenrechter kende het verzoek om voorlopige voorziening toe en schorste de beide ontheffingen.

Spoorzoeken in vergunningen en ontheffingen

Veel vergunningaanvragen zijn niet zichtbaar voor belanghebbenden; ze worden niet meer gepubliceerd. Op vragen hierover kreeg ik als reactie van de OmgevingsAlert-app terug: “We zijn hier even ingedoken, maar het blijft ingewikkelde materie. Wat wij ervan begrijpen is dat Milieudiensten of Omgevingsdiensten zoals ODNZKG soms op verschillende wijzen publiceren. Bottom-line: wij weten ook niet precies welke afspraken deze specifieke omgevingsdienst en de Gemeente Amsterdam onderling gemaakt hebben inzake de wijze en rol bij publiceren”.

In september 2020 beloofde burgemeester Halsema beterschap. Alle vergunningen en ontheffingen zouden op tijd worden gepubliceerd (ook rekening houdend met bezwaartermijnen). Helaas leert de ervaring dat dit dus loze beloften waren.

Inspraakangst?

Het is bijzonder dat de gemeente Amsterdam burgers steeds minder wil informeren. Zijn de ambtenaren bang voor de zienswijzen en bezwaarschriften? Dat zou een slechte zaak zijn voor de kwaliteit van besluitvorming. Ik vind dat alle informatie over aanvragen, dus ook van de Omgevingsdienst, eenvoudig voor alle Amsterdammers beschikbaar moet zijn, liefst pro-actief. Nu bijft het spoorzoeken en hobbelen van incident naar incident

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW