Het referendum over de Amsterdamse hoofdgroenstructuur kan doorgaan. Wat nu?

Met nog 7 weken te gaan zijn de benodigde 10.000 handtekeningen binnen voor een referendum over de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Het referendum over een voorgenomen raadsbesluit geeft Amsterdammers de mogelijkheid om een volksraadpleging te organiseren over een beslissing die de gemeenteraad wil gaan nemen. Wat nu?

Wat gaat de gemeenteraad besluiten?

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het referendum door gaat en op welk moment. In principe is dit 5 en 10 maanden later. Ik verwacht dat deze gemeenteraad die weinig op heeft met inspraak en participatie het verzoek tot een referendum gewoon afwijst. Amsterdam heeft overigens een ‘raadgevend’ referendum. Dit betekent dat de uitslag niet bindend is. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad wat die doet met de uitslag.

Intussen ligt de uitvoering van de plannen stil. Er wordt pas een besluit genomen over het vaststellen van het (geamendeerde) beleidskader Hoofdgroenstructuur als het referendum is gehouden of als er geen definitief verzoek voor een referendum wordt ingediend.

Waarover mogen we besluiten?

De vraagstelling bij het definitief verzoek voor een referendum is: Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit ‘Vaststellen van het (geamendeerde) beleidskader Hoofdgroenstructuur’? Dat is een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Betekent een ‘nee’ dat je voor meer groen bent? Of juist tegen meer groen bent? Wat een ‘nee’ betekent voor de volgende stappen moet dan nog blijken. Blijft alles dan voorlopig bij het oude?

Als het referendum doorgaat is het een uitdaging voor de initiatiefnemers om de Amsterdammers er eerst van te overtuigen naar de stembus te gaan. En vervolgens goed uit te leggen wat een ‘ja’ of ‘nee’ inhoudt. Dat is minder simpel dan het lijkt. Ook omdat de initiatiefnemers verschillende wensenlijstjes hebben.

Kan het nog anders?

Willen we niet allemaal hetzelfde? Voldoende groen biedt ruimte voor recreatie, sport, spel, ontmoeting, ontspanning en natuur. Het draagt bij aan de gezondheid, verkoelt de stad in de zomer, helpt wateroverlast te voorkomen en vergroot de biodiversiteit. Daar moet je toch samen uit kunnen komen?

Ik weet niet of het referendum moet doorgaan. Het kost veel tijd en geld, waarvoor moet je straks stemmen en wat doe je bij een magere opkomst? Maar ik heb wel voor het referendum getekend. De gemeenteraad en het colleges hadden eerder de hoofdgroenstructuur serieus kunnen bespreken met de bezwaarmakers.

Helaas lijkt het stadsbestuur stokdoof voor inspraak en participatie en dat gesprek niet aan te willen. En de wethouder? Die heeft zich diep ingegraven… heel diep. Met het eventueel niet doorgaan van het referendum tart hij de bezwaarmakers. Dat leidt alleen maar tot meer weerstand bij de Amsterdammers die het college toch al steeds minder vertrouwen. Wegkijken kan nu echt niet meer; kom van het comfortabele coalitiepluche en ga in gesprek. Daarvoor is de toekomst van de hoofdgroenstructuur te belangrijk.

Wordt vervolgd.

Update 13 juni: de vraag wordt ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur’?

Walther Ploos van Amstel.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW