Hoofdgroenstructuur: wordt het een referendum of komen raadsleden coalitie nu van het pluche?

De organisatie van het referendum over het zogeheten ‘beleidskader Hoofdgroenstructuur‘ heeft genoeg handtekeningen. Er waren 1.000 handtekeningen nodig en in totaal ondertekenden, binnen één dag, 18.506 mensen het verzoek. Dankzij social media ging de actie ‘viral’. Dat is een geweldige prestatie ondanks alle tegenwerking van de Stopera.

De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur, zoals die nu is, wordt gewijzigd. Als het nieuwe beleid zou worden aangenomen, dan gelden beschermende regels voor 85 gebieden niet meer. En de Technische Advies Commissie mag voortaan geen negatief advies meer geven. Dat kan toch niet?

Of het referendum er ook echt komt, is nog niet zeker. Het verzoek kreeg inmiddels een positief advies van de referendumcommissie. Dan moet nu de gemeenteraad nog beslissen.

De noodrem

Alleen omdat de raadsleden van de coalitiepartijen achter de wethouder bleven staan, leken de plannen deze week alsnog door de raad goedgekeurd te worden, stelt Parool: “met een verzoek tot een referendum, trekken de initiatiefnemers nu aan de noodrem”. 

Het zou mooi zijn als de gemeenteraad, en natuurlijk het college, nu eerst eens even een pas op de plaats maken. Die 18.506 mensen geven hun een brevet van onvermogen. Amsterdammers die geen vertrouwen hebben in dit college dat maar niet wil luisteren. 

Doof voor inspraak

Het stadsbestuur lijkt doof voor inspraak en participatie. Niet alleen bij de hoofdgroenstructuur, maar ook bij de windmolens, ruimte voor de voetganger, Meervaart, de vele verkeersplannen, terrassenbeleid en het evenementenbeleid.

Wethouder Groot Wassink ‘nuanceerde’ vorige week op AT5 de problemen met het niet luisteren naar de Amsterdammers. Dat er in de Stopera regelmatig ontevreden Amsterdammers aan het woord komen die zich niet serieus genomen voelen vindt hij niet vreemd. Hij ziet wel dat een ‘cultuuromslag’ nodig is. Wanneer die cultuuromslag komt? Geen idee… Elk concreet actieplan ontbreekt. Ik kan het woord cultuuromslag in elk geval niet meer horen.

Gewoon je werk goed doen

Er is veel nodig om het vertrouwen tussen de Amsterdammers en hun gemeente te verbeteren. Niet over enkele jaren, maar gewoon vanaf vandaag. Van groot belang is dat de gemeente opener en controleerbaarder wordt, en zoveel mogelijk en zo gelijk mogelijk toegang tot kennis, informatie en data biedt. Ons geduld en uithoudingsvermogen is lang genoeg op de proef gesteld. Dat een cultuuromslag nodig is, is eigenlijk een beschamende conclusie; wat is er mis met gewoon je werk goed doen?

Ik weet niet of het referendum moet doorgaan. Het kost veel tijd en geld, waarvoor moet je straks stemmen en wat doe je bij een magere opkomst? Maar, de gemeenteraad kan niet anders dan de Hoofdgroenstructuur nu wel serieus bespreken. Wegkijken kan echt niet meer; kom van het comfortabele coalitiepluche.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW