Hoe evalueert Amsterdam grote evenementen? Niet volledig lijkt het

Vijf dagen lang stond Amsterdam in oktober 2022 in het teken van dancemuziek. Er kwamen 450.000 mensen op ADE af, een record, en opnieuw een groot succes. Op 140 plekken door de stad waren feesten, waar 2500 artiesten optraden.

Het bestuur van Stadsdeel Noord vroeg om een evaluatie van de ADE evenementen in Amsterdam Noord. Dat kan niet anders dan leerzaam zijn voor het bestuur, de ambtenaren en de organisatoren. Wie wil er niet leren? Daar wordt iedereen beter van.

Je verwacht dan dat het stedelijke Evenementenbureau voor zo’n evaluatie een vast stramien heeft waarbij wordt gekeken naar de vergunningsverlening (tijdigheid, compleetheid en handhaving), de inzet van hulpdiensten, de ervaringen van bezoekers en organisatoren, de mening van de buurtbewoners, de problemen met de vervoersvraag en de waarde van de geweldige feesten voor de stad.

Je verwacht dan dat er ook een gedegen kwantitatieve analyse wordt gemaakt van bezoekersstromen, de inzet van openbaar vervoer en pontjes, de uren inzet vanuit de ambtelijke organisatie, cijfers van meldingen over geluidsoverlast en de opbrengsten voor de stad.

De analyse geeft een (goed onderbouwd) antwoord op de vraag of het vol was op de pontjes en welke leerzame lessen daaruit volgen. Er is namelijk het nodig niet goed gegaan. Daarom komt er nu een werkgroep Mobiliteit ADE 2023. Dat is een prima zaak, omdat Amsterdam veel ervaring heeft met mobiliteit en crowd management bij grote evenementen. Maar, de evaluatie mist ook veel andere zaken.

Vooruitlopend op de aanpassing van het locatieprofiel van NDSM zal bij de vergunningverlening bij dit soort evenementen bekeken worden of de maximale aantallen bezoekers vergund kunnen worden of dat, bijvoorbeeld vanwege de mobiliteit, lagere aantallen vergund moeten worden.

Mogelijk is er een uitgebreide stadsbrede evaluatie van ADE 2022 die naar meer aspecten heeft gekeken, maar die is niet openbaar te vinden (de laatste openbare evaluatie van ADE was in 2015).

Het evenementenbeleid verdient meer openheid. Stichting Crisislab heeft 2019 een beleidsevaluatie uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van het nieuwe stedelijk evenementenbeleid en de wijze waarop het in de praktijk wordt uitgevoerd. Het is een kritisch rapport. Met de adviezen van Stichting Crisislab lijkt niets te zijn gedaan. Dat blijkt ook weer uit de niet volledige evaluatie van ADE 2022 in Noord.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW