Hogeschool van Amsterdam maakt onderwijs en onderzoek klimaatgeletterd

Op 9 oktober, presenteerde het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s voor de komende eeuw. De boodschap is niet nieuw, maar blijft alarmerend: wanneer de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggedrongen, zal het klimaat nog veel meer veranderen dan nu al het geval is en zullen weersextremen vaker voorkomen.

Aandacht voor stoppen klimaatverandering en aanpakken klimaatadaptatie

De klimaatverandering heeft vergaande gevolgen voor het welzijn en de welvaart van bewoners en ondernemers in de metropoolregio Amsterdam, de regio waar de Hogeschool van Amsterdam met onderwijs en onderzoek opereert. De Amsterdamse wethouder van der Horst schrijft de raad: “Extremer weer leidt tot overlast en schade. Het is noodzakelijk dat we ons voorbereiden op deze gevolgen van klimaatverandering – bij alles wat we doen, van het bouwen van woningen tot het organiseren van evenementen. We moeten ons aanpassen voordat het te laat is”.

HBO-onderwijs

In de sectoren waarvoor de Hogeschool van Amsterdam opleidt is de impact van klimaatverandering en de klimaattransitie voelbaar, niet alleen in de toekomst, maar hier en nu. De studenten bedrijfskunde moeten als startend werknemer nieuwe regels voor klimaatrapportages gaan toepassen: bedrijven moeten aantonen wat ze bijdragen aan het voorkomen van verdere opwarming en wat de bedrijfsrisico’s zijn van klimaatverandering.

Een hbo bouwkunde- of engineering student krijgt bij het ontwerp en beheer van gebouwen te maken met een steeds complexere set aan opgaven, risico’s en tegenstrijdige ambities. Denk aan de locatie van een bouwproject, maar ook de vraag hoe zij bij een gebouw uitdagingen bij energiegebruik, hitte, kou, afvoer van regenwater, biodiversiteit en gezondheid oplossen. Studenten die gaan werken in de logistieke sector krijgen te maken met onzekerheden in energievoorziening (en energieprijzen) en de beschikbaarheid van grondstoffen. Denk ook aan lage rivierwaterstanden door droogte, waardoor vrachtvervoer over water van en naar de Amsterdamse haven wordt beperkt.

De KNMI-klimaatscenario’s zijn niet louter ter kennisgeving

De Hogeschool van Amsterdam kijkt met een kritische blik naar het onderwijscurriculum en onderzoeksportfolio. Een praktische aanpak past bij het karakter van het hbo-onderwijs en onderzoek, en bij de vaardigheden van de hbo-student en onderzoeker, die over vakgebieden en disciplines heen opereert, en met een stevige poot in de praktijk staat.

De aanpak van klimaatverandering, en het anticiperen op de impact daarvan vergt ‘klimaatgeletterdheid’. Weten we hoe en waar wetenschappelijk betrouwbare data en informatie over klimaat te vinden zijn? Hoe communiceren we op basis van feiten over klimaatverandering? Zijn we in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen over zaken die door klimaat worden beïnvloed of die het klimaat beïnvloeden? Hoe brengen we mensen die het nog even aankijken en mensen die vinden dat het allemaal veel sneller moet bij elkaar? Dat zijn de competenties die studenten in de praktijk nodig hebben, en type vraagstukken die ze samen met hbo-onderzoeksgroepen en praktijkpartners oppakken.

De Hogeschool van Amsterdam heeft sinds 2022 een lector Klimaatgeletterdheid, die ook deels bij het KNMI werkt, zodat klimaatkennis onderdeel wordt van zoveel mogelijk opleidingen en praktijkgericht onderzoek. De hogeschool weet daarbij nieuwe kennis uit meerdere vakgebieden en domeinen te bundelen in praktische oplossingen voor de metropoolregio Amsterdam: klimaatkennis voor de praktijk, samen met de praktijk. Dat start met klimaatgeletterdheid. Ook van de praktijkpartners in de regio.

Volg het City Net Zero programma van de Hogeschool van Amsterdam op Linkedin.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW