Minister Harbers: zware vrachtfiets kan veilig op het fietspad

Minister Harbers (IenW) stuurde de Tweede Kamer vandaag een samenvattende notitie en een uitgebreid achtergrondrapport van onderzoek naar de plaats op de weg van zware e -bakfietsen. De minister concludeert: zware vrachtfiets kan veilig op het fietspad.

De belangrijkste randvoorwaarden voor verkeersregels zijn dat ze begrijpelijk en handhaafbaar zijn voor alle weggebruikers. Deze randvoorwaarden komen in de knel op het moment dat zware e-bakfietsen niet langer op het fietspad mogen, omdat het aantal zware e-bakfietsen vooralsnog klein is (anno 2022 rijden er circa 10.000 voertuigen in Nederland) en ze visueel moeilijk te onderscheiden zijn van lichte e-bakfietsen. 

Veilig gebruik is een belangrijke aanleiding voor het te ontwikkelen LEV-kader. De zware e-bakfiets op het fietspad (conform de huidige regelgeving) is het meest gunstig voor de verkeersveiligheid. Bij snelheden tot ca. 30 km/uur kunnen voertuigen met grote massaverschillen veilig worden gemengd. Met snelheden tot 25 km/uur van de e-bakfiets is het snelheidsverschil met het gemotoriseerd verkeer op een 50 km/uur rijbaan te groot.

Op 30 km/uur wegen met een vrijliggend fietspad waar de limiet goed wordt nageleefd, zou de zware e-bakfiets veilig op de rijbaan kunnen rijden. Echter, zoals aangegeven bij de eerste conclusie zou dit niet begrijpelijk en handhaafbaar zijn. Bovendien is het areaal 30 km/uur wegen klein en blijkt dat de limiet op deze wegen veelvuldig wordt overschreden. 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW