Minister Nieuwenhuizen positief over Hyperloop

Vorige week informeerde minister Carla van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over de inspanningen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat voor de Hyperloop.

Na gesprekken met het bedrijfsleven en instellingen uit zowel Nederland als het buitenland, concludeert de minister dat er de afgelopen jaren goede voortgang is gemaakt. Het is daarom tijd is voor een volgende stap waarin publieke en private partijen de mogelijkheden voor een samenwerking bekijken om in de komende jaren te investeren in kennisontwikkeling, Europese standaarden en de hyperloop als mogelijk exportproduct. Tevens wil de minister beproeven of de hyperloop een veilige en duurzame vervoerswijze kan worden.

Het budget voor Hyperloop Development Program is ruim €30 miljoen. De ministeries van IenW en EZK zijn onder voorwaarden bereid om in de komende jaren gezamenlijk €4,5 miljoen te subsidiëren aan het Hyperloop Development Program. Ook de provincie Groningen draagt circa €3 miljoen bij.

Het overgrote deel van de financiering komt vanuit het bedrijfsleven. Een voorwaarde voor subsidieverlening is dat er gezamenlijk in een open omgeving gewerkt wordt aan de hyperloopontwikkeling. In een publiek-private samenwerking om tot een testfaciliteit voor de hyperloop te komen, zal de Nederlandse Rijksoverheid vooral de private partijen faciliteren en ondersteunen. Het gaat naast het ontwikkelen van de techniek immers ook om certificering, regelgeving, interoperabiliteit en ruimtelijke inpassing.

Meerdere partijen moeten van de testfaciliteit gebruik kunnen maken. Verschillende partijen versterken elkaar zo in de ontwikkeling van het concept. Een open omgeving biedt bijvoorbeeld ook kansen en mogelijkheden voor startups. De gemeente en provincie Groningen participeren actief en stellen onder andere grond beschikbaar voor een testbuis van 2,6 kilometer.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW