Stedelijke mobiliteit: de grote transities

Ongetwijfeld gaat de mobiliteit post COVID-19 weer toenemen. Dit zal geaccommodeerd moeten worden, en dus zullen we dingen slimmer moeten doen. De verwachting is dat anders, na 2030, de wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer grote problemen worden.

Er moet in mobiliteit een omslag gemaakt worden:

 • Van de straat als verkeersfunctie naar de openbare ruimte als verblijfsfunctie
 • Van overmobiliteit en haasthedonisme naar bewuste mobiliteit: de 15-minuten stad
 • Van een fysieke infrastructuur naar een connected stad door het internet of things: alles is verbonden. Opkomst autonome connected vehicles, geofencing en slimme infrastructuur
 • Van bezit naar delen. De opkomst van platform economie: nieuwe (deel-) aanbieders en deel- en mobiliteitsplatformen betreden de markt met soms disruptieve gevolgen
 • Van unimodaal naar multimodaal: keuzevrijheid in modaliteit en betalen naar gebruik met mobility-as-a-service
 • Inclusiviteit: mensen worden ouder en blijven langer mobiel. Hiervoor moet veilige ruimte komen
 • Van fossiele brandstoffen naar alternatieve brandstoffen: de opkomst van elektrische mobiliteit
 • Van gecentraliseerde naar distributieve netwerken
 • Van gesloten naar open data.
 • Van gevoel naar informatie: door slimme data gebruik weten we meer
 • Van inschatting, naar voorspelling.

Dit overzicht is opgesteld door een een kerngroep binnen de CTO gemeente Amsterdam, AMS Institute, VU, HVA, UvA en andere kennispartners voor de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid 2025-2050. Binnen die beleid ondersteunt de gemeente Amsterdam meerdere wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s.

Voor wie belangstelling heeft, heeft de Europese Unie twee technologische roadmaps opgesteld voor vervoer over lange afstanden en mobiliteit binnen steden.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW