Physical Internet is de basis voor duurzame supply chains van de toekomst

In de Europese Green Deal is vastgelegd dat Europa de ambitie heeft om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn. Dit zal worden bereikt met een aanpak die gericht is de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 50%, of liever nog 55%, te verminderen.

Open en verbonden logistieke netwerken

De logistieke sector moet leren meer te doen met minder. Naast de ontwikkeling van voertuigen met een lagere en zero emissie (op basis van schone energie) is het van belang om meer logistieke efficiëntie te realiseren. De bestaande capaciteit van middelen in alle vervoers- en opslagmodaliteiten kan beter worden benut en de stromen kunnen meer geconsolideerd worden door vervoerswijzen en andere logistieke middelen slimmer te gebruiken en te combineren. Open en verbonden logistieke netwerken worden de standaard. Alice presenteerde onlangs de routekaart om hier te komen; the roadmap to the Physical Internet.

 

Het concept van Physical Internet kan het makkelijkst worden uitgelegd, naar analogie van het versturen van e-mails. Je bent als zender bezig met de boodschap. Hoe die boodschap uiteindelijk bij de ontvanger komt, is voor jou niet relevant. Feit is dat die e-mail in kleine brokjes wordt opgedeeld en via diverse, onderling verbonden, hubs in één geheel bij de ontvanger aankomt.

Die analogie is in het Physical Internet vertaald naar logistieke en transportnetwerken waarbij goederen op juiste moment op juiste plek terechtkomen, hoe maakt in feite niet uit. Physical Internet gaat uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt.

Roadmap Physical Internet

Physical internet is een kernstrategie om het belangrijkste doel te bereiken: een logistieke industrie die een duurzaam menselijk ecosysteem op aarde mogelijk maakt. In de routekaart zijn vijf belangrijke ontwikkelingsgebieden aangegeven:

Van logistieke knooppunten tot PI-knooppunten

In logistieke knooppunten worden goederen geconsumeerd, opgeslagen, getransformeerd of overgeladen van de ene naar de andere transportmodaliteit. Havens, luchthavens, logistieke knooppunten, terminals, distributiecentra, magazijnen, depots zijn voorbeelden van logistieke knooppunten.

Physical Internet voorziet de ontwikkeling van de logistieke knooppunten tot PI-knooppunten waarin de operaties gestandaardiseerd zijn, en het gebruik van een familie van standaard en interoperabele modulaire laadeenheden van zeecontainers tot kleinere dozen is uitgebreid. De diensten in de PI-knooppunten zijn zichtbaar en digitaal toegankelijk en bruikbaar, inclusief planning, boeking en uitvoering.

Van logistieke netwerken tot PI-netwerken

De logistieke netwerken omvatten zowel de logistieke knooppunten als de transportdiensten die de logistieke knooppunten met elkaar verbinden en de bestemming bereiken. De logistieke netwerken staan onder beheer van één enkel bedrijf, hetzij een verlader, een expediteur of een logistieke dienstverlener.

Van PI-netwerken wordt verwacht dat zij naadloos, flexibel en veerkrachtig, deur-tot-deur diensten ontwikkelen die zendingen consolideren en deconsolideren binnen een logistiek netwerk waarin alle activa, mogelijkheden en middelen naadloos zichtbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn om er zo efficiënt mogelijk gebruik van te maken;

Het ontwikkelen van het systeem van logistieke netwerken naar het Physical Internet

De individuele logistieke netwerken zijn onderling verbonden. Daarom zijn de activa, diensten en middelen van de afzonderlijke logistieke netwerken toegankelijk voor alle logistieke netwerkeigenaren. Het systeem van logistieke netwerken vormt de ruggengraat van het Physical internet en vereist veilige, efficiënte en uitbreidbare diensten voor de stroom van goederen, informatie en financiën over de logistieke netwerken;

Toegang en adoptie

Dit gebied beschrijft de belangrijkste vereisten om toegang te krijgen tot het Physical Internet. Het omvat ook verschillende stappen en een mentaliteitsverandering die nodig zijn om de concepten over te nemen.
In de praktijk zien we dat er relatief kleine netwerken bestaan, met een beperkte omvang van de activiteiten (zoals pooling van lading). Veel bedrijven zijn niet in staat om zelf netwerken te organiseren of om toegang te krijgen tot bestaande netwerken. Dit geldt met name voor het MKB. Voor grote bedrijven geldt nog steeds dat er intern nog veel silo’s zijn die externe samenwerking in de weg staan.

Het is ook belangrijk om bedrijven te helpen bij hun eerste stappen. Er zijn nieuwe manieren om activa, diensten en middelen te delen tussen de belanghebbenden in verticale geïntegreerde supply chains en in horizontale samenwerkingsnetwerken nodig.

Governance

Governance omvat de ontwikkelingen die nodig zijn om de logistieke knooppunten, logistieke netwerken en het systeem van logistieke netwerken te laten evolueren naar het Physical Internet. Dat zijn de (spel)regels die zijn vastgesteld door de belanghebbenden in het Physical Internet, maar ook de processen en mechanismen voor het opbouwen van vertrouwen.

Bron: Alice

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW