Waarom hogere parkeertarieven op straat juist leidt tot meer verkeer

De auto neemt veel schaarse openbare ruimte in in steden. Minder auto, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en schone lucht. Daarover zijn vriend en het vijand het met elkaar eens. In Parool stond een opiniestuk van parkeerplekaanbieder Parkbee met een pleidooi voor een parkeerverbod op straat; als de vos de passie preekt…

Zelfs doorgaans goed geïnformeerde autohaters trapten met beide benen in het opiniestuk. Hebben ze het stuk echt gelezen? Een parkeerplekaanbieder die pleit voor eigen gewin? Schaarste op straat is hun verdienmodel! Met Parkbee haal je het paard van Troje binnen.

Misverstanden over parkeertarieven

Gemeenten willen hun bewoners en bezoekers verleiden om op een andere manier binnen en naar de stad te reizen door hogere parkeertarieven te rekenen.

Wie in Amsterdam wil parkeren in het centrum betaalt voor een uur parkeren op straat 7,50 euro per uur. Ook Den Haag en Utrecht volgden. Gaat dat werken?

De hogere parkeertarieven gaan niet leiden tot minder verkeer als er niet ook iets wordt gedaan aan het bevoorradend verkeer, dat veel laad- en losplekken inneemt, en aan ondernemers die een ontheffing hebben voor gratis parkeren op straat en stoep. Ook de rondcirkelende taxi’s in de binnenstad los je niet op met hogere parkeertarieven.

Wat gaan die hogere parkeertarieven doen met parkeergedrag en mobiliteitskeuze. Duurder parkeren kan leiden tot korter parkeren door flitsshoppers, meer rondjes rijden, meer zoekgedrag en waarschijnlijk nog meer niet-betalers. Gaan bewoners en bezoekers vaker een taxi nemen? Er is geen bewezen relatie van hogere parkeertarieven met minder verkeer bekend; wensdenken en speculatie.

Ondernemers maken zich zorgen over hun klanten die straks niet meer komen. Dat geldt zeker voor de winkelgebieden buiten het centrum. Uit vele studie blijkt dat bezoekers die met de auto komen veel besteden in winkelgebieden.

Particuliere aanbieders

In steden zijn ongeveer evenveel parkeerplekken in Q-Park garages, parkeerplekken bij hotels, bedrijven en particulieren als er betaalde parkeerplaatsen op straat zijn. Gaan die straks stunten met tarieven? Parkeerapps als ParkMobile en Yellowbrick zitten natuurlijk niet stil. Mobypark, Parkbee en Parku, de Airbnb’s van particuliere aanbieders, verhuurt nu al veel parkeerplekken, vaak middenin woonwijken. Dat wordt alleen maar aantrekkelijker.

 

Parkbee adverteert met: “Betaalbaar parkeren op toplocaties was nog nooit zo eenvoudig! Betaalbaar parkeren in Nederland. Parkeren met ParkBee is tot wel 50% goedkoper dan op straat of in andere parkeergarages. En je staat ook nog eens heel veilig”. Is dat de partner die de gemeente moet helpen aan minder verkeer? Nogmaals, schaarste op straat is hun verdienmodel. De gemeente verliest juist elke greep op de parkeertarieven.

Parkeren is het nieuwe goud. Komt er straks een studentenservice ‘valet driving’ om met je auto rondjes te gaan rijden om het zoeken naar een parkeerplaats en het betalen voor parkeren te vermijden? Of, doet jouw autonoom rijdende auto dat straks zelf? Onderschat nooit de ‘markt’.

Minder verkeer? Dat is speculatief…

Ik denk dat de hogere parkeertarieven niet zonder meer leiden tot minder verkeer in de steden. De gemeenten ontzien in hun plannen ondernemers en bewoners met een vergunning. Die blijven lekker rijden. Parkeren als goudgerand verdienmodel gaat bovendien leiden tot meer, en goedkoper, aanbod om te parkeren en daarmee zelfs tot meer verkeer.

Een autoluwe binnenstad of woonbuurt vraagt om een samenhangende aanpak met minder toegankelijkheid van buurten (‘superblocks’), beprijzen van toegang (en parkeren) ook voor bewoners en ondernemers, een strikte handhaving, een aanpak van het bevoorradende verkeer, veel minder ontheffingen, goede alternatieven met openbaar vervoer, fietsen en lopen en niet in de laatste plaats een goed taxibeleid.

Walther Ploos van Amstel

 

Foto: Thomas Schlijper

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW