Parkeergarages worden multifunctionele servicecentra

Parkeergarages zijn in de nabije toekomst méér dan een plek om je auto te stallen en je elektrische auto te laden. De ‘Parking van straks’ is tevens pick-up point, transferstation, distributie-hub én auto-onderhoudscentrum tegelijk. En: het wordt er drukker dan ooit. Dat besprak ik met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen.

Wensdenken?

De trek uit de stad, flexibilisering van de arbeidsmarkt: allerlei trends zorgen voor meer automobiliteit. Die groei leidt tot een groter beslag op de openbare ruimte, terwijl steden nu juist het aantal openbare parkeerplekken terugdringen. Steden willen straten vergroenen om de leefkwaliteit in buurten en wijken te vergroten en schrappen steeds vaker straat-parkeerplekken. Bovendien is er een groot woningtekort. Om toch in voldoende woonruimte te kunnen voorzien bouwen steden in steeds hogere dichtheden. Maar in die nieuwe stadswijken is soms nauwelijks plek voor straat-parkeren; aanpalende buurten worden vervolgens overstroomd met auto’s.

 

Fred Wilkes, directeur business development van Q-Park, herkent deze trend: parkeernormen gaan omlaag, buurten worden vaker autoluw gemaakt. Parkeren kan dan een knelpunt worden, tenzij daarover vroegtijdig wordt nagedacht: “Wij kennen ook buurten waar wel goed is nagedacht over parkeeroplossingen. Q-Park exploiteert een parkeergebouw op het Oostenburgereiland aan de rand van de Amsterdamse binnenstad. Het gaat om een transformatiegebied waar nu vooral wordt gewerkt en straks ook op grote schaal wordt gewoond. Direct bij de start van de herontwikkeling van dat gebied is goed nagedacht over de toekomstige parkeerbehoefte. Onze garage is overdag in gebruik bij de werknemers en bouwvakkers in het gebied. Straks biedt die parkeerruimte aan de bewoners.”

Capaciteit benutten

Vanwege de toenemende parkeerdruk is het ook zaak om alle beschikbare parkeervoorzieningen optimaal te benutten. Slimme techniek kan daarbij helpen. Apps kunnen de bezoeker van de stad naar een beschikbare plek het dichtst bij zijn bestemming leiden. Bedrijven stellen in de avonden en weekenden hun parkeergarage beschikbaar voor het publiek.

De garage met een slagboom en één standaardtarief is van vroeger; denk na over de verschillende doelgroepen en dan zijn er allerlei nieuwe toepassingen denkbaar voor de individuele gebruiker met individuele tarieven.

Fred Wilkes ziet voor dergelijk gebruik meer begrip bij gemeenten: “We praten intensief met de gemeente Amsterdam over de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan betere bereikbaarheid en goede, veilige parkeeroplossingen in combinatie met een kwalitatieve, leefbare binnenstad.”

Nieuwe functies

Ook voor de exploitatie van parkeergebouwen ziet de toekomst er goed uit, door naast simpelweg parkeren andere services te bieden. Fred Wilkes van Q-Park noemt garages met lockers waarin bezoekers hun waardevolle spullen opbergen als zij in de stad verblijven. Een volgende stap zou kunnen zijn dat het oppikken van pakketjes, het opladen van elektrische auto’s en bieden van deel-auto’s.

Parkeergarage kunnen functioneren als transfer-station naar andere voertuigen. De e-scooter, bakfiets of een step. De garages kunnen ook een rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van emissievrije stadsdistributie. Zo is Apcoa met grote e-commerce partijen en distributeurs in gesprek over de introductie van Apcoa Urban Hubs, een concept met slimme logistieke oplossingen zoals een overslagpunt voor last-mile leveringen, afleverpunten voor e-commerce en voertuigdeelconcepten.

Bron: Reyersen

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW