Wethouder trekt stekker uit meer ruimte voor de voetganger in Amsterdam

Wethouder de Vries trekt na ruim twee jaar de stekker uit het beleidskader ‘meer ruimte voor de voetganger in Amsterdam‘. Dit doet hij vanwege de aanhoudende onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt en de implicaties van het nieuwe voetgangersbeleid voor horecaondernemers en winkeliers. Geen enkel ander Amsterdamse mobiliteitsdossier is om deze redenen vertraagd; alleen het voetgangersbeleid. Op de valreep geeft de wethouder de deelscooterbedrijven nog wel een extra jaar zonder aanvullende voorwaarden te stellen aan stoepparkeren.

Het college heeft besloten het beleidskader niet meer in deze bestuursperiode aan te bieden aan de gemeenteraad. Het is een onbegrijpelijke stap van de wethouder, omdat dit beleidskader aan de basis staat van veel Amsterdamse mobiliteitsplannen. Van de fraaie woorden dat Amsterdam een stad wil zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is blijft weinig over. Voorlopig is de conclusie over de inclusie-agenda van Amsterdam: iedereen doet mee, maar niet als je voetganger bent.

Het beleidskader zou niet alleen impact hebben op de ruimteverdeling bij herinrichtingsprojecten, maar ook de terechte basis vormen voor vergunningverlening bij terrassen, winkeluitstallingen, deelmobiliteit en andere objecten op de stoep. Het zou daarmee ook vragen om aanpassingen van de APV, bijvoorbeeld op het punt van fietsparkeren en deelscooters. Logisch! De wethouder had twee jaar om dit te regelen.

Begin februari 2020 heeft het college het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ vrijgegeven voor inspraak. Er zijn in totaal 133 inspraakreacties binnengekomen van bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers. De wethouder weigert deze openbaar te maken. Ook hebben de stadsdelen een advies uitgebracht. De inhoud van de inspraakreacties liep volgens de wethouder sterk uiteen. Diverse insprekers vonden dat we meer moeten doen om ruimte te maken voor de voetganger, een ander deel vond de voorgestelde normen juist te streng of overbodig.

De wethouder ziet nog wel kansen om de ruimte in de autoluwe stad anders te verdelen, met meer prioriteit voor lopen en verblijven. Bijvoorbeeld met autovrije straten, erf-achtige ruimtes en meer gedeeld gebruik van de rijbaan.

Ik kan niet anders constateren dan dat het de afgelopen jaren ontbreken heeft aan visie en leiderschap bij het ruimte maken voor voetganger. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg gaan we jaren terug in de tijd. Een gemiste kans voor ‘Keizer voetganger‘.

 

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW