ABN Amro is positief over transportsector in 2021-2022

De transportsector is in 2020 zwaar op de proef gesteld. In maart kwamen hele sectoren tot stilstand, waardoor er veel minder lading was. Op hetzelfde moment moesten sommige ondernemingen van de ene op de andere dag alle zeilen bijzetten om bijvoorbeeld supermarkten extra te bevoorraden en te zorgen voor de aanvoer van mondkapjes en andere medische producten. De ABN Amro Bank blikt terug op een bewogen jaar.

Coronacrisis

De getoonde flexibiliteit is bewonderenswaardig. De tekorten in de supermarkten door de hamsterende consumenten waren maar van korte duur. Aan mondkapjes ontstond op mondiale schaal gebrek, maar voor zover handelaren deze konden inkopen, zorgde de logistieke sector voor razendsnel transport, desnoods door de mondkapjes uit China op te halen met lege passagierstoestellen. De transportsector is van vitaal belang gebleken.

De komende jaren

De jaren 2021 en 2022 verlopen naar verwachting veel rustiger. Bovendien treedt vanaf het tweede kwartaal van 2021 gestaag herstel op. Dankzij deze opleving blijft er voor veel ondernemers onderaan de streep meer over. Naar verwachting van ABN Amro herstelt de industrie en trekt de wereldhandel verder aan. Vooral de zee- en kustvaart, de luchtvracht en het spoor profiteren daarvan. Ondernemersvertrouwen in transport en logistiek verbetert na het dieptepunt in tweede kwartaal.

Toch wordt ook 2021 een bijzonder jaar. Ten eerste is de coronacrisis nog niet voorbij. Hoewel in grote delen van de sector sinds de zomer herstel optreedt, zijn er ook ondernemers die in de hoek zitten waar de klappen vallen, zoals in de logistiek die betrokken is bij de horeca, winkels en evenementen. Ook de tankvaart, zowel op zee als in de binnenvaart, worstelt nog steeds met de coronacrisis doorn de sterk gedaalde vraag naar olie.

Ten tweede krijgt de sector te maken met de naderende brexit. Bedrijven houden er rekening meer dat vanaf het nieuwjaar grote vertraging aan de grens ontstaat en hamsteren daarom voorraden. Dat legt druk op toeleveringsketens. Vanaf 1 januari kunnen grenscontroles en administratieve processen zorgen voor vertraging en hogere kosten (ondanks voorbereiding aan Nederlandse zijde). Zelfs bij een ‘zachte brexit’ ontstaat schade aan de Britse economie en daarmee aan de Nederlandse export. De sector krijgt bij alle brexit-varianten naar verwachting minder lading te verwerken.

Ten derde moet de sector zorgen voor de distributie van vaccins. Veel ondernemingen bedrijven zich nu al voor, bijvoorbeeld door personeel te trainen of te investeren in extra koelcontainers.

Ten vierde krijgt de sector in 2021 te maken met een behoorlijk afnemende bouwproductie, onder andere door de stikstofcrisis. Vooral het wegvervoer en de binnenvaart vervoeren veel grondstoffen en materialen voor de bouw. Deze branches profiteren daardoor in 2021 maar beperkt van het economisch herstel.

Pakkettenmarkt: pas op de plaats

De pakkettenmarkt, die in 2020 uitzonderlijk groeide is, maakt naar verwachting vanaf het eind van de coronacrisis een pas op de plaats. Vanwege het virus mijden veel consumenten de winkelstraat, zitten ze nog even in een lichte lockdown en bestellen ze veel meer online. Als in 2021 de grootschalige vaccinatie op gang komt, is er minder reden om niet te gaan winkelen. Wanneer ondernemingen volgend jaar minder energie hoeven te steken in hun strijd tegen de coronacrisis, kan hernieuwde aandacht komen voor langetermijnontwikkelingen, zoals digitalisering en verduurzaming.

Bron: ABN Amro

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW