Crisis in transport: creëer je eigen kansen

ING, TVM verzekeringen en TLN presenteren een transport sectorstudie om inzicht te geven in ondernemen in tijden van de COVIC-19 crisis: ‘Crisis? Creëer je eigen kansen’. Schakelen is op het juiste moment essentieel is.

Ondanks dat de voortekenen voor een dalende economie er al waren, keken veel bedrijven op voorhand optimistisch naar 2020 op basis van een groeiende transportvraag. Door de COVIC-19 crisis viel dit weg.

Ondernemen is topsport

Consumenten zijn massaal online gaan shoppen. De pakketbezorgers spreken over kerstdrukte, maar dan maandenlang. Ook als straks corona niet meer zo’n grote rol speelt, is de verwachting dat de online verkopen hoog blijven. De waarde van warehousing heeft zich tijdens de coronacrisis bewezen. Waar voor sommige sectoren de transporten stilvielen, puilden de distributiecentra uit.

Te laat op- of afschalen kan tot gevolg hebben dat het jaarrendement is verdampt. Daarnaast spelen zaken als liquiditeit, vraag en aanbod, veiligheid en communicatie.

Op het juiste moment schakelen

Ronald Kuipers, commercieel directeur TVM Nederland: “De uitbraak van het coronavirus heeft ons versneld in een economische crisis gebracht. De transportstromen binnen en buiten Nederland gaan de komende periode sterk veranderen; denk aan het blijvend veranderde consumentengedrag door de lockdown en de milieubelasting en -wetgeving. Ondernemers speelden hier al op in, maar door het coronavirus is de urgentie om snel en goed te anticiperen op de ontwikkelingen vergroot.”

Machiel Bode, sector banker Transport en Logistiek ING: “De transportmarkt komt steeds meer onder druk te staan vanuit de open markt en prijsconcurrentie. Denk aan lagelonenlanden en de opkomst van de platformeconomie. Alleen bedrijven die de gevaren onderkennen en hierop een actief beleid voeren, zijn opgewassen tegen deze veranderingen. Door als ondernemer op het juiste moment te schakelen komt een bedrijf sterker uit de crisis.”

Jan Boeve, directeur Transport en Logistiek Nederland: “Het onderzoek geeft een aantal waardevolle inzichten die ondernemers uit vorige crises hebben getrokken. Daarbij valt het op dat ondernemers die het nu juist goed doen en meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst, goed weten welke markt zij willen bedienen en wat hun klanten willen. Het is belangrijk dat je als ondernemer niet alleen op je intuïtie vertrouwt, maar belangrijke, strategische beslissingen bewust en planmatig maakt. Het rapport geeft een aantal praktische suggesties om dat te doen.”

Bijsturen op basis van feiten: meten is weten

Basisvoorwaarde voor sturen op rendement is betrouwbare informatie. Een ondernemer kan pas sturen als hij weet waar het geld wordt verdiend en waar besparingen mogelijk zijn. Tevens wordt de planning steeds meer digitaal en IT-gedreven. Investeren in informatie- en communicatietechnologie is essentieel is voor een bedrijf. Dit geldt altijd, maar is door de huidige crisis nog crucialer geworden. Daarnaast zal een ondernemer regelmatig moeten klankborden met andere ondernemers en hun kengetallen vergelijken. De ouderwetse bedrijfsvergelijking zou haar comeback moeten maken in de vorm van peer group analyses en benchmarks.

Mensen maken het bedrijf

Een tweede basisvoorwaarde zijn de mensen. Die horen bij het fundament van de organisatie. Bedrijven hebben mensen nodig met de juiste competenties. Deze mensen moeten ook verantwoordelijkheid krijgen op die activiteiten die ze kunnen beinvloeden. Werknemers moeten deze verantwoordelijkheid oppakken en tegelijkertijd ambitie tonen, hun afspraken nakomen en initiatief nemen. Snel schakelen moet niet verplicht vanuit hoge hand worden opgelegd, het zou direct uit de organisatie moeten komen.

Wie nu onderneemt, kan kansen verzilveren

Crisis maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Tijdens een crisis is het nog belangrijker om mee te denken met de klant. Daarbij zouden ondernemers zich ook moeten verdiepen in de klant van de klant. Sommige klanten zitten in zwaar weer of andere staan voor een ongekende uitdaging.

Door continu in gesprek te zijn met een klant, weet de transportondernemer wat er speelt en waar het bedrijf zou kunnen bijdragen. Dit is het moment om tactische stappen te zetten door onderscheidend vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van het leveren van betrouwbare data te bieden. Vaak dienen zich meer kansen aan. Door in gesprek met de klant te zijn, worden dit soort kansen eerder zichtbaar, wat een concurrentievoordeel biedt ten opzichte van concurrenten. Vaak worden die gesprekken aan een heel andere tafel, veelal op directieniveau, gevoerd. Het gaat dan niet om hoe de logistiek moet worden ingericht, maar juist om hoe de klant werkelijk kan worden geholpen. Het meer ondersteunen van klanten, leidt tot betere feedback. Vaak vormt dit het begin van een partnership en innovatieve ideeën.

Ondernemers geven aan dat het aantal tenderaanvragen sterk is toegenomen, waardoor nieuwe ladingpakketten beschikbaar zijn voor bedrijven die een goede aanbieding kunnen doen. Door de grote volatiliteit in de markt zijn er ook veel klanten die problemen hebben hun goederen weg te krijgen of waarvan logistieke dienstverleners de druk niet aan kunnen. Daarnaast liggen er overnamekansen voor kapitaalkrachtige bedrijven. Anticyclisch investeren is gunstig voor snelle groei.

Vraag het rapport hier op.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW