Nederlands logistiek vastgoed: minder bouwen, meer rendement, maar lastig te financieren

De jubelstemming in de logistieke vastgoedsector is voorbij, dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Perspectief op Logistiek Vastgoed van Buck Consultants International (BCI).

De prognose van de omvang van de logistieke vastgoedmarkt in 202 is: 2,5 mln m2. In 2022 was dat nog 3,4 mln m2. Dat is ruim boven 2020 en de pre-coronajaren, maar ook ruim onder het recordjaar 2021. Het inhaaleffect in 2021 van het eerste coronajaar (2020) is uitgewerkt in 2022 en 2023. Wel zijn de verwachte aanvangsrendementen hoger (5% in 2023).

BCI verwacht dat de huurprijzen van logistiek vastgoed in 2023 zullen stijgen tegenover het derde kwartaal van 2022 met 6% tot 7,5%. Toch is de financierbaarheid van Nederlands logistiek vastgoed is in 2022 aanzienlijk verslechterd in vergelijking tot 2021 vanwege de oplopende rente.

De regio’s Tilburg-Waalwijk, Rotterdam en Venlo-Venray worden door 71% van de respondenten als belangrijkste logistieke regio’s in Nederland gezien in de komende drie jaren. Dat is gelijk aan vorig jaar. Bij de selectie van een nieuwe locatie voor de ontwikkeling van een XXL-DC is beschikbaarheid van logistiek personeel de belangrijkste factor.

Logistieke vastgoedpartijen moeten rekening houden met een sterke toename van gemeentelijke eisen bij landschappelijke en architectonische inpassing. Provinciale besturen moeten in hun beleid sturen op het vestigen van gewenste XXL-warehouses op greenfields en kleinere warehouses op brownfields. Bij (potentiële) huurders speelt duurzaamheid van het gebouw gezien ESG-doelstellingen een veel belangrijkere rol dan 2 jaar geleden. Een goede aansluiting op het elektriciteitsnet is een topprioriteit.

BCI heeft geen onderzoek gedaan naar stadslogistiek vastgoed.

Bron: Buck Consultants International

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW