Den Haag geeft flitsbezorgers meer duidelijkheid

Den Haag past haar bestemmingsplannen aan waardoor nieuwe flitsbezorgers zich niet langer kunnen vestigen in Haagse winkelgebieden. De gemeente ziet deze bedrijvigheid met veel vervoersbewegingen liever op passende locaties zoals doorgaande wegen en bedrijfslocaties.

Wethouder stadsontwikkeling Anne Mulder: ‘‘De flitsbezorgers zijn innovatieve ondernemers die voorzien in een behoefte. Maar door nieuwe vestigingen van deze bedrijven in de Haagse hoofdwinkelstructuur te verbieden en de bijbehorende vijftig bestemmingsplannen aan te passen heeft de gemeente meer grip op de locaties van toekomstige vestigingen. Zo zorgen we dat het fijn wonen blijft in Den Haag.’’

De aangepaste bestemmingsplannen moeten ervoor zorgen dat toekomstige vestigingen van flitsbezorgers buiten de winkelgebieden plaatsvinden. Door deze bedrijfstak specifiek te benoemen in de bestemmingsplannen zorgt de gemeente ervoor dat flitsbezorgers niet zijn toegestaan in de winkelgebieden.

Wethouder Economie Saskia Bruines wil op deze manier meer duidelijkheid creëren voor de bezorgdiensten en zo de overlast verminderen: “We zien dat ook Haagse inwoners boodschappen bestellen bij flitsbezorgers, maar de winkelgebieden passen niet bij de vele vervoersbewegingen en de bedrijfsvoering van deze diensten. Ook krijgen we regelmatig klachten over geluidsoverlast en bezorgers die hun scooter, fiets of (vracht)auto foutparkeren. De handhavers spreken de overlastveroorzakers erop aan. Met de flitsbezorgers is er contact, waardoor de gemeente en de flitsbezorgers elkaar bij overlast snel kunnen vinden. Deze maatwerk aanpak geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat nieuwe flitsbezorgers zich alleen op locaties vestigen die daar wel geschikt voor zijn, buiten de winkelstraten en woonwijken.”

Met dit nieuwe beleid wil de gemeente Den Haag de winkelgebieden behouden als plek voor detailhandel en horeca, met aantrekkelijke etalages die uitnodigen om naar binnen te gaan. De magazijnen van flitsbezorgers, de vervoersmiddelen en -bewegingen passen niet in het straatbeeld dat de gemeente wil uitstralen.

De gemeente Den Haag erkent de behoefte van de Hagenezen en gaat constructief met flitsbezorgers in gesprek met een duidelijke keuze voor het behoud van de waarde van de winkelgebieden. Zo hoort het eigenlijk ook.

Bron: Den Haag

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW