DHL zoekt ruimte voor cityhubs

Het was een opvallende advertentie in onze Amsterdamse stadskrant Parool zaterdag. DHL zoekt locaties ronde Amsterdam en Rotterdam voor hun duurzame zero-emissie cityhub ambities: “voor het optimaliseren van stadsdistributie zoekt DHL herontwikkelingsmogelijkheden van locaties in de buurt van Rotterdam-Zuid, Amsterdam-Oost, Zaandam en Haarlemmerliede”.

DHL vraagt vastgoedeigenaren die in het bezit van een kavel, grond of terrein van minimaal 6.000m² te reageren: “loopt u al langer met het idee rond om er een groene bestemming aan te geven? Dan komen wij graag met u in contact!”

Het zal (ook) voor DHL niet eenvoudig zijn geschikte ruimte te vinden. Niet iedere schuur is een geschikte cityhub. De locatie moet goed bereikbaar zijn (ook voor personeel), voldoende ruimte binnen en buiten bieden en voldoende stroom hebben voor alle elektrische voertuigen. En je moet er kunnen samenwerken met anderen. Waarom zou je een eigen cityhub willen hebben?

De oproep zou ook gemeenten aan het denken moeten zetten. Waarom sturen gemeenten niet veel beter op de schaarse stadslogistieke locaties? Wie wil je dat op die locatie samen gaan werken? Pas dan gaat de stadslogistiek echt met minder voertuigen. Probleem is dat veel gemeenten korte termijn grondopbrengsten najagen en te weinig oog hebben voor lange termijn maatschappelijk belang van logistieke ruimte rond de stad.

Amsterdam presenteert binnenkort een stadslogistieke hubvisie. Met zo’n hubvisie kunnen gemeenten hun bedrijfsleven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Zou de ruimtevraag van DHL daarin passen?

Walther Ploos van Amstel.

 

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW