Kunnen we wat leren van de Amerikaanse kritiek op mobiliteitsbeleid in Amsterdam en London?

Lisa Jacobson van de Barr Foundation kwam met enkele stevige opmerkingen over het mobiliteitsbeleid in Amsterdam en London. Het is niet inclusief genoeg: “Europe’s Bike and Transit Systems Are a Marvel, But Only For Some“.

De Amsterdamse mobiliteitselite reageerde wrevelig op de analyse van de Barr Foundation. Maar, hebben de onderzoekers ook niet een paar goede punten om over na te denken?

Studiereis

Lisa was zes dagen in Amsterdam en London met een groep onderzoekers om te leren van de lessen hier voor de Amerikaanse mobiliteitspraktijk. De Barr Foundation is een fonds dat jaarlijks tientallen miljoenen dollars uitkeert aan onder andere klimaatinitiatieven.

De onderzoekers voerden gesprekken met experts van de gemeenten, stadsdelen, universiteiten, bedrijven en bewoners. De focus lag op inclusiviteit van het mobiliteitsysteem, gelijkheid en kansen creëren met mobiliteit voor minderheden. Ik mocht met hun in gesprek bij Urban Arrow over de kansen die vrachtfietsen bieden voor kleine ondernemers.

Infrastructuur is gebouwd voor de dominante cultuur

Lisa constateert na hun studiereis: “And yet, throughout the trip, I began to notice gaps in the way transportation solutions were planned. One key takeaway for me was that their approaches were not sufficient for the future of cities in the United States — and that we need to build and improve upon them”. Mensen van kleur, immigranten en minima krijgen geen prioriteit in de besluitvorming in London of Amsterdam. De infrastructuur is gebouwd voor de dominante cultuur.

Het mobiliteitsbeleid is er voor ‘iedereen’, maar sluit daarmee ook groepen uit. De recente afbouw van het Amsterdamse doelgroepenvervoer en het snoeien in het openbaar vervoer (en haltes) raakt sommige groepen harder dan anderen. Dat stelt ook DENK-raadslid Süleyman Koyuncu in de Telegraaf. Die toets op inclusiviteit en gelijkheid kan echt veel beter.

Voetgangers bestaan niet in het Amsterdamse beleid. Pogingen om meer ruimte voor voetgangers te maken zijn tijdens de vorige coalitie(s) steeds gestrand. Het voorkeursnetwerk voetgangers is er nooit gekomen. De beleden prioriteit voor voetgangers is, om het in Amerikaanse termen te zeggen, “all talk, no walk”. Terwijl lopen zoveel voordelen heeft voor onze gezondheid en sociale cohesie. Intussen wordt elke vierkante meter stoep terras…

Over het schone lucht beleid voor verkeer (bijvoorbeeld bij openbaar vervoer) heeft TNO ook recent gesteld dat de oude gedachten over zero emissie zones en maatregelen niet werken. De aanpak is veel te generiek en moet veel slimmer. Het actieplan ‘schone lucht’ verdient een update.

Een mooi geschenk

De commentaren op het stuk van Lisa op Twitter zijn de moeite waard om te lezen. En misschien slaat Lisa de plank mis op sommige punten. Maar het team heeft zes dagen in de praktijk van Amsterdam en London rond gelopen en met veel mensen gesproken. Laten we hun analyse vooral als een mooi geschenk aannemen.

Lisa sluit af met een waardevolle gedachte: “This experience for me underscored how essential it is to heed to climate justice organizers and the communities they serve. In the long run, we’ll have much better success if we continue to shift the power balance and truly account for who is and isn’t being served well by our transportation systems. None of this is easy, but we must correct our past and create a just transportation future”.

Daar sluit ik me graag bij aan!

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW