Ondernemers Noord-Holland vragen om meer aandacht voor ruimte voor bedrijven bij verkiezingen Provinciale Staten

Ondernemers Noord-Holland (VNONCW) vragen om meer aandacht voor ruimte voor bedrijven bij verkiezingen Provinciale Staten. Vijf focusgebieden zijn cruciaal voor het succes van de ondernemingen in Noord-Holland:

 1. Sterk ondernemerschap door publiek-private samenwerkingsverbanden.
 2. Een goed functionerende arbeidsmarkt met voldoende aanbod van technisch personeel, zodat de provincie kan verduurzamen.
 3. Een soepele implementatie van de omgevingswet, zodat investeringen in energietransitie, circulariteit en natuurbescherming kunnen plaatsvinden.
 4. Ontsluiten van nieuwe woongebieden door nieuwe openbaar vervoervoorzieningen en wegen.
 5. Een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening.

Grote opgaven dienen zich aan op het terrein van energie, gebiedsontwikkeling, woningbouw, infrastructuur en mobiliteit. Door het toenemende ruimtegebrek zullen de maatregelen om de opgaven uit te voeren, vaker de gemeentegrens overstijgen. Meer dan ooit is het daarom belangrijk dat de provincie de regie pakt bij het maken van keuzes voor de ontwikkeling van de regio’s in de provincie.

VNOCNW roept op om het regionale bedrijfsleven intensief te betrekken bij het formuleren van een omgevingsvisie, waarin met name de ontwikkeling van de functies wonen, detailhandel, horeca en bedrijventerreinen is opgenomen.

Ruimte voor bedrijven

De provincie kan voorkomen dat woningbouw ten koste gaat van ruimte voor bedrijven, onder meer op bedrijventerreinen. Zij moet in overleg met gemeenten zorgdragen voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor (nieuwe) ondernemingen en ontwikkelmogelijkheden voor bestaande. Voor ondernemers die hun bedrijf van de gemeente moeten verplaatsen, ontbreekt vaak een reële alternatieve bedrijfslocatie én een passende vergoeding. De provincie moet zorgen voor alternatieve locaties, zeker voor bedrijven in de zwaardere milieucategorieën.

De ondernemers vragen bij ruimte voor bedrijven om onder meer:

 • Zorg voor voldoende ruimte voor logistieke bedrijvigheid en behoud agrarisch gebied voor de Greenport Noord-Holland Noord. Faciliteer de groei van beide sectoren.
 • Blijf de herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen steunen, inclusief de doelstelling: alle bedrijventerreinen energieneutraal in 2040. Kijk ook naar projecten om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.
 • Blijf werkgevers stimuleren met mobiliteitsmanagement het woon-werkverkeer van hun personeel klimaatneutraal te maken.
 • Ondersteun en verbreed het initiatief ‘Logistiek 020’ (voor onder meer zero-emissie zones).
 • Ondersteun en verbreed het initiatief Connected Transport Corridors (digitale innovaties tussen vrachtverkeer en verkeerslichten).
 • Verbeter de verbindingen tussen multimodale knooppunten, zodat weg-, water- en spoorvervoer beter op elkaar aansluiten.
 • Sta multimodale bouwhubs toe bij waterwegen, voor efficiënte bevoorrading van bouwlocaties.
 • Zorg voor voldoende werklocaties met een hogere milieucategorie(3 en hoger) en zorg dat bedrijven in een keten bij elkaar gevestigd kunnen worden op een bedrijventerrein. Houd er rekening mee dat voor circulaire productie veel ruimte nodig is.
 • Zorg samen met de netbeheerder voor capaciteit op het elektriciteitsnet zodat bedrijven stroom kunnen terugleveren, nieuwe bedrijven kunnen aansluiten en bestaande bedrijven kunnen opschalen (ook voor zero emissie wegvervoer). Kijk ook naar kansen voor lokale opwekking en opslag van energie.

 

Lees het plan van VNONCW hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW