Stadsafval: dat moet slimmer, schoner en waardevoller

Stadsafval: dat moet slimmer, schoner en waardevoller
Stadsafval: dat moet slimmer, schoner en waardevoller

Het lijkt deze kerst wel Napels aan de Amstel. Overal in de buurt liggen bergen afval van horeca, BandB-gasten en bewoners. Rond de glasbak op de Geldersekade is het een grote puinhoop. Er wordt een hele week geen huisvuil opgehaald in de binnenstad. Dat is gewoon te lang voor de drukke en levendige binnenstad. Als bewoner snap ik er niks van.

Er komen elke dag twaalf grote vuilniswagens over de Zeedijk. Bewoners mogen maar twee keer per week hun vuilnis aan de straat zetten. Ergens klopt hier iets niet. In Amsterdam zijn twee van de tien vrachtwagens zware vuilniswagens.

Niet alleen deze kerstdagen, maar het hele jaar door is zwerfafval een probleem. Een uur na de inzamelronde staan de eerste zakjes al weer aan de straat. De ratten vinden het geweldig. De centrumondernemers zijn het beu als hun winkelstraten al om 5 uur vol staan met stapels karton. Niemand is er blij mee.

Zoals het nu gaat is het afval waardeloos voor de circulaire economie, die van onze reststoffen en afgedankte producten weer waardevolle componenten moet maken. De afvalstroom die binnenkomt is te divers en de inzameling kost zoveel dat er geen financiële ruimte meer is om de waardevolle componenten uit het afval te halen. Dan rest enkel verbranden bij het AEB nog. Van het afval in Amsterdam eindigt 80% in de ovens en wordt ‘groene stroom’. Jaarlijks verwerkt AEB 1,4 miljoen ton afval. Iedere dag storten 600 vuilniswagens dit afval in hun opslagbunker. Dat is niet toekomstvast.

De Amsterdamse afvalketen moet opnieuw worden uitgevonden om meer hergebruik mogelijk te maken, de stroom met veel minder vrachtwagens af te handelen en de afvaloverlast in buurten aan te pakken.

De inzameltechniek moet onder de grond in kleine perscontainers. Liefst met een scheiding van waardevolle stromen reststoffen bij de bron. De inzameling in Amsterdam leent zich uitstekend voor vervoer van die perscontainers over water. Mokum Mariteam en Icova halen nu al met elke inzameling 44 vuilniswagens van de weg. Hoe lager de kosten van inzameling, hoe meer ruimte er is voor opwaardering naar herbruikbare componenten. Dat moet snel op meer plaatsen in Amsterdam kunnen.

Een nieuw concept werkt alleen maar als het makkelijk is voor bewoners en ondernemers. Dat betekent dichtbij, altijd beschikbaar en zonder technische blokkades als pasjes.
De uit de hand gelopen privatisering van de inzameling leidt tot teveel vuilniswagens in de stad. Het beleid van de gemeente moet letterlijk ruimte maken voor nieuwe concepten voor afvalinzameling en inzamelaars en verwerkers die het slimmer doen privileges geven.

We moeten het afval van de stad weer waardevol maken met een slimmere en schonere inzameling. Dat is goed voor leefbaarheid in de buurt. En, dat is goed omdat we daarmee zorgen dat meer hergebruik mogelijk is dan de huidige schamele 20%.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW